(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน
(Solution Coaching)
เปิดอบรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน


       การปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ประกอบได้ด้วย
      ความรู้ ความสามารถในงานนั้นๆ
      ทักษะการใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน
      กรอบความคิดที่ดีในบทบาทหน้าที่
      คุณลักษณะที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

       สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตร
      เครื่องมือบริหารจัดการงานตามวัตถุประสงค์
      การเลือกใช้เครื่องมือการบริหารจัดการกับการโค้ช
      กระบวนการโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน
      กระบวนการโค้ชที่กรอบความคิด (Mindset)
      การเรียนรู้และเข้าใจที่มาของ Solution Coaching Process
      การนำ Solution Coaching Process ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
      การสร้าง Solution Coaching Process ใน Style ตัวเอง

“การโค้ช คือ กระบวนการทำให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ในการลงมือปฏิบัติสู่เป้าหมายที่ต้องการ”

“Solution Coaching คือ กระบวนการทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ประโยชน์ของเครื่องมือ แล้วนำไปใช้ เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้”

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
5,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|