อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

(Personality Development in Customer Service Training Course)
เปิดอบรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Coach & Professional Trainer
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
ความเป็นมาของหลักสูตร
   

ถึงแม้จะมีคำกล่าวที่ว่า “จงอย่าตัดสินคนแค่เพียงภายนอก” แต่ยอมรับเถอะครับว่าในโลกของความเป็นจริงนั้น คนเรานั้นมักจะถูกตัดสินใจจากภายนอกก่อนในแวบแรกที่เห็น หรือแม้แต่ในการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่เรามักเชื่อในสิ่งที่เราเห็นมากกว่าสิ่งที่เราได้ยิน รูปลักษณ์ภายนอกสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลต่อคนรอบข้าง และอีกทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้ด้วย

หลักสูตรและแนวคิด
   

ในสายงานบริการ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สายการบินนั้นการสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดแก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนั่นเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยสำคัญในการ ด้วยแนวคิดที่ว่า บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการนั้นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้

   การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้เปรียบเสมือนเป็นทักษะๆหนึ่ง หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนกระจกให้ผู้เรียนเห็นบุคลิกภาพตัวตนที่เป็นอยู่ และแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับงานบริการที่รับผิดชอบอยู่ บุคลิกภาพที่ดีควบคู่กับงานบริการที่เป็นเลิศจะเป็นกลไกสำคัญในการนำธุรกิจบริการ ให้โดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

Adult Learning ผู้สนใจสมัครเข้าทำงานด้านบริการในธุรกิจโรงแรมและสายการบิน
Adult Learning พนักงานต้อนรับส่วนหน้าที่ต้องพบปะติดต่อลูกค้าโดยตรง
Adult Learning พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

เนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา บุคลิกภาพภายนอก
          อบรม สัมมนา ความรู้พื้นฐานในการแต่งกาย
          อบรม สัมมนา เสื้อผ้าหน้าผมในงานบริการ

อบรม สัมมนา ภาษากายในงานบริการ
          อบรม สัมมนา ยิ้ม, ไหว้อย่างถูกวิธี
          อบรม สัมมนา ท่วงท่าที่สุภาพในการให้บริการ ยืน เดิน นั่ง

อบรม สัมมนา การสื่อสารในงานบริการ
          อบรม สัมมนา ศิลปะการสร้างความประทับใจแรกพบ
          อบรม สัมมนา สร้างเสน่ห์ในการสื่อสารกับลูกค้า

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ

อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่องานบริการและเห็นคุณค่าในงานบริการ
อบรม สัมมนา มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้
อบรม สัมมนา รู้ข้อเด่นข้อด้อยของตนเองและทราบแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
อบรม สัมมนา เข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพของลูกค้าและวิธีการสื่อสาร

สื่อและวิธีการเรียนรู้

อบรม สัมมนา ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ โดยมีวิทยากรคอยแนะนำตลอดการอบรมเป็นรายบุคคล
อบรม สัมมนา ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมินผลในแต่หัวข้อเพื่อทราบข้อดีข้อด้อยผ่านการถ่ายวีดีโอ เพื่อชี้ให้เห็นตัวอย่างอย่างชัดเจน
อบรม สัมมนา ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการสร้างความประทับใจในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในงานบริการ

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 6 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|