If you have trouble reading this e-mail,click here
   
 
 
 
อยากแก้นิสัย ส่งงานช้า มาสายประจำ ทำงานไม่ค่อยทันตามกำหนด ?!?!
อาการ
- นอนตื่นสาย ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วกดดับทุกที (นอนต่อไปอีก)
- มาทำงานสายอยู่เรื่อยๆ อยากมาเช้าบ้าง
- ทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนด พยายามแล้วแต่ทำไม่เสร็จ
 
หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)
: มองเห็นตัวเอง...ยอมรับตัวเอง...อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง

: ค้นหาข้อดีปละประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

   การนอนตื่นสายหรือการมาทำงานสาย เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากปรับปรุง แต่ก็ทำได้ยากหรือทำได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมอีก สาเหตุเป็นเพราะไม่มีแรงจูงใจในการตื่นเช้าหรือมาทำงานเช้า และก็ไม่มีผลเสียมากนักในการตื่นสายหรือมาทำงานสาย แค่รู้สึกไม่ดีเป็นครั้งๆไปเท่านั้น เขาบอกกันว่าคนจะเปลี่ยนแปลงจาก 2 สาเหตุ คือ

1. ถ้าไม่เปลี่ยนจะได้รับโทษหรือเป็นทุกข์ (หลีกเลี่ยงผลเสีย)
2. ถ้าเปลี่ยนแล้วจะได้รับประโยชน์หรือมีความสุข (การจูงใจ)


   ดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องดังกล่าว คงต้องมองให้เห็นตัวเองในเรื่องดังกล่าวก่อนและยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ใช่คนอื่นมาว่าเรา หมายความว่า ทุกครั้งที่ตื่นสาย เราจะรู้สึกได้ว่าเราตื่นสายนะและยอมรับว่าเราตื่นสาย ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีเลย เมื่อใจที่เราพูดกับตัวเองว่าไม่ดีเลย ความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามมาทันที ให้เรานึกต่อไปเลยว่า ถ้าเราตื่นเช้าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเอง(ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับ ไม่ใช่กับคนอื่น) เราต้องบอกให้ได้ว่าเราจะตื่นเช้าไปเพื่ออะไร? ที่เราอยากไปทำจริงๆ เพราะมิเช่นนั้นการตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่ถ้าเรามีกิจกรรมที่ต้องทำ ถ้าเราตื่นเช้า และเป็นกิจกรรมที่เราอยากทำและเป็นประโยชน์กับเรามาก เราก็จะทำได้เอง
   การค้นหาข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยสำคัญมาก เพราะข้อดีนั้นต้องเป็นสิ่งที่จูงใจเราจริงๆ เราอยากทำมาก เราจึงจะเปลี่ยนแปลง ลองหาให้เจอครับ ถ้าจูงใจไม่พอรับรองเราก็ยังสายเหมือนเดิม การส่งงานให้เสร็จตามกำหนดจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าคิดออก รับรองเราจะรีบทำในทันทีเลยครับ
   มีเหตุการณ์ ที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะสามารถทำได้เกิดขึ้นมากมายกับผมจริงๆ และอาจเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆคน เพียงแต่ว่าผมไม่เคยทำได้ในอดีต (อาจยังไม่ได้ทำก็ได้) จึงทำให้ผมรู้สึกแปลกประหลาดว่าผมทำได้อย่างไร
ในอดีตผมเป็นคนมุ่งมั่นในงานตั้งใจทำงานสูงคาดหวังผลสำเร็จ ทำให้ตัวเอง กลายเป็นคนโผงผาง ขี้โมโหง่าย หงุดหงิดบ่อย ๆ คิดมาก ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องต่างๆมากมาย หลังจากได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำจากหนังสือและเริ่มการเป็นผู้ฝึกอบรมใน เรื่อง Leadership Development อย่างจริงจังพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาอยู่หลายบริษัท ทำให้ผมเป็นคนใจเย็นขึ้นฟังผู้อื่นมากขึ้นเป็นกังวลกับเรื่องต่างๆน้อยลง ตอนแรกก็สงสัยว่าตัวเองจะกลายเป็นคนไม่มุ่งเป้าหมายหรือไม่ หรือกลายเป็นคนเฉื่อยแต่กลับกันผมกับเป็นคนกระตือรือร้นมากขึ้นทำงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยที่เป้าหมายและความ ตั้งใจในงานยังสูงเหมือนเดิมแต่มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ผมคิดว่าสาเหตุหลัก น่าจะมาจากการที่ผมเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้นทำให้ ไม่ยึดมั่นในความคิดของตัวเอง เกินไป รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มากขึ้นและให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าความต้องการของเรา ซึ่งผมก็นำมาจากหนังสือที่ผมอ่านนั่นเองครับ
"การเปลี่ยนแปลง (Change) "
"เปลี่ยนวิธีคิด….ชีวิตคุณจะเปลี่ยน"

   การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับหลาย ๆ คน เหตุผลเพราะรู้สึกว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงคนอื่น, เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แต่ลืมคิดไปว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน"

   การเปลี่ยนแปลงตัวเอง หลายคนเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตัว, เปลี่ยนการกระทำในเรื่องนั้น, หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ได้ผลเลย ถ้าหากไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อของเราก่อน การจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนความเชื่อ และจะทำให้เราเปลี่ยนความคิด ซึ่งความรู้สึกและการกระทำของเราก็จะเปลี่ยน แล้วกลายเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของเรา
 
ความเชื่อความคิดความรู้สึกการกระทำพฤติกรรม
จากรูปคุณมองเห็นน้ำในแก้ว
มีแค่ครึ่ง หรือ
มีตั้งครึ่ง


 
 
   คุณได้รับอีเมลนี้ เนื่องจากคุณได้สมัครเป็นสมาชิกหรือสมัครรับข่าวสารไว้กับ www.pakornblog.com หรือ www.entraining.net หรือลงทะเบียนเรียนหลักสูตรพัฒนาตนเองต่างๆไว้กับ เอ็นเทรนนิ่ง

   Entraining เรียบเรียงและจัดทำเมลความรู้นี้ โดยเนื้อหาของเมล รวบรวมจากบทความ/แนวคิดจาก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ซึ่ง Entraining จัดส่งโดยจิตสาธารณะ เพื่อยังประโยชน์ให้สมาชิกและผู้สนใจได้แนวคิดไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

คุณจะได้รับอีเมลความรู้ลักษณะนี้เดือนละ 2 ครั้งโดยประมาณ


คลิกที่นี่....ถ้าต้องการเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
 
 
 
ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณา E-mail มาที่ crmpakorn@gmail.com และระบุหัวข้อว่า ขอยกเลิกรับข่าวสาร