วันที่ 6 กรกฏาคม 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ กรุณา คลิกที่นี่
 
นำเสนองานอย่างไรให้โดนใจ
 
   เมื่อกวีได้รับมอบหมายให้เป็นนำเสนอโปรเจคใหม่ ต่อหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง ทำให้กวีเกิดความประหม่า และไม่กล้าที่จะนำเสนอ เพราะไม่รู้จะนำเสนออย่างไร และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง โดยมีอาการดังต่อไปนี้ี้
 
- ไม่ค่อยกล้าแสดงออก
- ไม่ชอบรายงาน ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร
- กลัวคนอื่นว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากถาม
 
การขาดความมั่นใจในตัวเอง
- คิดมากว่าจะทำงานนี้ได้หรือไม่?
- คิดว่าเขาจะคิดอย่างไรกับเรา?
- เราทำให้เขาเดือดร้อนอีกแล้ว (คิดแทนคนอื่น)
- เขาคงโกรธเราอยู่แน่จึงทำแบบนี้ (คิดแทนคนอื่น)
 
การให้คำปรึกษา
 
- ถ้าเราคิดถึงผู้อื่นในด้านดีๆ ให้มากขึ้น แล้วคิดถึงตัวเราให้น้อยลง จะดีขึ้นหรือไม่ ?
- คิดถึงเขาในแง่ที่ว่าเขาคงหวังดีกับเรา เราจะสบายใจขึ้นหรือไม่ ?
- คิดถึงสิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญ เช่น ครอบครัว, พี่น้อง, พ่อแม่ ,ลูก หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อทุ่มเทไปทำสิ่งที่ดี ๆ ให้กับคนเหล่านั้นก็จะทำให้คิดถึงตัวเอง น้อยลงหรือไม่? จะทำให้ความคิดไม่ดีน้อยลงหรือไม่ ?
 
ผลตอบรับ
- ผู้นำที่ดีสร้างผู้อื่นให้ดีไปด้วย
- การคิดมาก หรือคิดแทนคนอื่น,แคร์คนอื่น เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเกินไป
ความเชื่อมั่นในตนเอง ในพลังในการทำงาน
 
"ความเชื่อมั่นในตนเอง" ให้พลังในการทำงานค่อนข้างสูงมาก ผมกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของคน ที่เคยปฏิเสธงานอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่างานนั้น จะง่ายหรือยากแต่จะคิดไว้ก่อนว่ายาก
 
   มีปัญหามากทำไปก็คงไม่เสร็ สุดท้ายก็ไม่อยากทำ แต่ตัวเองจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นเพราะ " ขาดความมั่นใจในตนเอง" แต่จะคิดแต่ว่ามีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เราทำได้พอผมได้มีโอกาสไห้คำปรึกษาในหลายๆ คนโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องงานของเขาเลย
 
• พูดแต่จุดเด่นที่เขามีอยู่
• พูดถึงความมุ่งมั่นของเขา
• พูดถึงแต่ข้อดีถ้าหากทำเสร็จ
• พูดทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสามารถของเขา(ที่เป็นจริงๆของเขา)
 
   จนเขารู้สึกได้เองว่าเขาก็มีความสามารถมีความตั้งใจ และไม่ต้องไปสนใจกับปัญหาต่างๆ ที่เขาคิดเลยสุดท้ายเป็นอย่างไรหรือครับคนๆ นั้นจะเริ่มสร้างผลงานขึ้นมาเรื่อยๆ เราก็ชี้ให้เห็นจุดที่เขาเปลี่ยนแปลง เขาก็ยิ่งทำดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อย ๆ จากตัวของเขา งานนั้นๆ ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ หลายๆ คนกลับมามีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้ง จากประสบการณ์ของผมคนที่ขาดความมั่นใจส่วนใหญ่เพราะหัวหน้ามั่นใจในตัวเอง มากเกินไป จึงทำให้ลูกน้องขาดความมั่นใจไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าหัวหน้ามีส่วนช่วยให้ลูกน้องมั่นใจในตัวเอง ก็จะสร้างลูกน้องคนนั้นได้ง่ายกว่าคนอื่น ๆ มาสร้างแต่ หัวหน้าท่านนั้นต้องตั้งใจสร้างนะครับ
 
ถ้อยคำ ชวนคิด
Albert Einstein
 
"never consider ease and joyfulness as the purpose of life itself"
ฉันไม่เคยยอมรับว่าความสบายและความสำราญก็คือเป้าหมายในตัวของชีวิต
 
    ผมได้ใช้กรณีศึกษาเหล่านี้ในการประกอบการฝึกอบรม , การให้คำปรึกษา และการเป็นโค้ช เพราะผมเล็งเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในองค์กรนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาและอุปสรรคคล้ายๆกันจึงได้จัดทำเป็นกรณีศึกษาต่างๆขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั่วไป
สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาแล้วดำเนินการหาทางแก่ไข หากเป็นบุคคลในกรณีศึกษาดังกล่าว
 
    การวิเคราะห์กรณีศึกษาบ่อยๆแล้วหาหนทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปเรื่อยๆจะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอา
ชนะปัญหาแลอุปสรรคไปได้อย่างอัตโนมัติ หากในอนาคตเราพบเจอปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีไม่ต้องจมกับ
ปัญหานานนักเพราะเคยแก้ไขได้มาแล้วอีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้ด้วย ถ้าเจอคนที่ติดปัญหาเหมือนกรณีศึกษา
(รูปจาก : http://www.pakornblog.com)
 
 
การวางแผนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
 
- หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
- สาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเหตุใด?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
- ขั้นตอนในการCoaching คร่าวๆ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
  คุณได้รับอีเมลนี้ เนื่องจากคุณได้สมัครเป็นสมาชิก หรือ สมัครรับข่าวสารไว้กับ www.pakornblog.com หรือ www.entraining.net หรือลงทะเบียนเรียนหลักสูตรพัฒนาตนเองต่างๆไว้กับ เอ็นเทรนนิ่ง

   Entraining เรียบเรียงและจัดทำเมลความรู้นี้ โดยเนื้อหาของเมล รวบรวมจากบทความ/แนวคิดจาก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ซึ่ง Entraining จัดส่งโดยจิตสาธารณะ เพื่อยังประโยชน์ให้สมาชิกและผู้สนใจได้แนวคิดไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

คุณจะได้รับอีเมลความรู้ลักษณะนี้เดือนละ 2 ครั้งโดยประมาณ

คลิกที่นี่....ถ้าต้องการเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม