สาระบทความหมวดการบริการ
เรื่อง หลักการสร้างและพัฒนาทีมบริการอย่างมืออาชีพ
โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
บอกต่อหน้านี้

การทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายมากนัก เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งระบบและจิตใจในการทำงานให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นหัวหน้าทีมจะต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งรอบด้าน ทั้ง 4 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคิด เก่งสร้างสัมพันธ์ และเก่งคน

เก่งงาน หัวหน้าทีมบริการส่วนใหญ่เติบโตมาจากสายงานบริการจึงมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว จึงสามารถกำหนดตัวชี้วัดความเก่งงานของหัวหน้าทีมบริการแบ่งออกเป็นดังนี้

      อบรม สัมมนา ความรอบรู้ และชำนาญ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา ความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงาน ซึ่งเข้าใจระบบและมีการทบทวนงานด้วยการมีสติ
      อบรม สัมมนา ความเป็นผู้นำทีม ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์  รักษาคำพูด ยึดมั่นวินัยและนำประสบการณ์มาพัฒนา

เก่งคิด  หัวหน้าทีมบริการเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานบริการ จึงต้องเริ่มต้นจากแนวคิดดังนี้
      อบรม สัมมนา คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
      อบรม สัมมนา คิดสร้างสรรค์ในพัฒนางานบริการ
      อบรม สัมมนา คิดแบบผู้นำที่มองประโยชน์ทั้งลูกค้าและองค์กร

เก่งสร้างสัมพันธ์ หัวหน้าที่ดีต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและทีมงานอย่างจริงใจ
      อบรม สัมมนา มีรอยยิ้ม กับทีมงานและลูกค้า ขณะทำงาน
      อบรม สัมมนา มีความจริงใจในการทำงาน
      อบรม สัมมนา มีเทคนิคในการนำเสนอ และจูงใจ

เก่งสร้างคน หัวหน้าที่ดีต้องสามารถเป็นผู้นำด้วยการเข้าใจในความต้องการของคน
      อบรม สัมมนา สามารถสร้างทีมและนำทีมได้
      อบรม สัมมนา สามาถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ทีมงานและลูกค้า
      อบรม สัมมนา สามารถใช้ได้ทั้งพระเดชและพรคุณ หนุนให้คนอยากพัฒนาตัวเอง

suniicha
 
หลักการสร้างและพัฒนาทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ
1. ยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของบุคคลในทีมอย่างจริงใจ
2. ระดมสมอง “ภาพลักษณ์การบริการในฝัน” จากทีมงาน
3. วางแผนงานบริการและแบ่งความรับผิดชอบ ตามความถนัด หรือความสมัครใจร่วมกัน
4. สื่อสาร ประสานงาน กับทีมงานอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
5. ไว้วางใจและสนับสนุนการทำงานตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น
6. เป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
7. พัฒนาทีมงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ และการดำเนินชีวิต
 

ในสภาพการแข่งขันปัจจุบันนี้ ความสามารถของพนักงานเป็นตัวชี้วัดขององค์กร หากพนักงานส่วนงานบริการมีความเป็นมืออาชีพ รักงานบริการด้วยใจ สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ องค์กรก็จะเป็นที่ยอมรับ ผลประกอบการดี ก็สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|