Untitled Document
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือจิ๋ว เล่ม 13 เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
บอกต่อหน้านี้
 
    คู่มือจิ๋วเล่ม 13
เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 12
เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
    คู่มือจิ๋วเล่ม 11
The World of Coaching ep.2
    คู่มือจิ๋วเล่ม 10
The World of Coaching ep.1
    คู่มือจิ๋วเล่ม 9
ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช
    คู่มือจิ๋วเล่ม 8
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 7
คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 5
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 4
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
    คู่มือจิ๋วเล่ม 3
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
    คู่มือจิ๋วเล่ม 2
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  คู่มือจิ๋วเล่ม 1
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
    คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
    คู่มืออยากเริ่มต้น
เป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 

การสร้างความสุขเล็กๆให้กับตัวเอง “ความสุข คือ การสร้าง “ความสมดุล” ของผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย” ความสุขเล็กๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน จากการดำเนินชีวิตของตัวเอง ที่ให้ความสำคัญกับการอยู่กับ “เวลา ณ ปัจจุบัน!” ให้มากที่สุด จดจ่อให้สิ่งที่เป็นจริงในเชิงเหตุผล ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามความจริง และมองในเรื่องดีๆ มากกว่า การคิดในเรื่องที่ไม่ดี

     a) สร้างความรักกับสิ่งที่ทำอยู่ด้วยตัวเอง
     b) เรียนรู้แบบต่อยอดจากสิ่งที่รู้เพิ่มเติม
     c) ฝึกสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆให้สำเร็จ
     d) ลดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้อื่นมี
     e) ละความคาดหวังกับผลลัพธ์ไปเอง
     f) หลีกเลี่ยงรับข้อมูลเชิงลบจากแวดล้อม
     g) เลิกพูดถึงเรื่องไม่ดีของผู้อื่นและตัวเอง
     h) เลือกทำให้เรื่องที่อยากทำให้มากขึ้น
     i) มองเห็นศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง

ความสุข เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง การทำเรื่องดีๆเพียงเล็กน้อย อยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา เท่ากับการสะสมความสุขอย่างต่อเนื่อง ความสุขระยะยาวก็เกิดขึ้นเอง!

หรือลงทะเบียนขอรับฟรีได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|