Untitled Document
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือจิ๋ว เล่ม 5 สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
บอกต่อหน้านี้
 
    คู่มือจิ๋วเล่ม 13
เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 12
เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
    คู่มือจิ๋วเล่ม 11
The World of Coaching ep.2
    คู่มือจิ๋วเล่ม 10
The World of Coaching ep.1
    คู่มือจิ๋วเล่ม 9
ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช
    คู่มือจิ๋วเล่ม 8
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 7
คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 5
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 4
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
    คู่มือจิ๋วเล่ม 3
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
    คู่มือจิ๋วเล่ม 2
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  คู่มือจิ๋วเล่ม 1
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
    คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
    คู่มืออยากเริ่มต้น
เป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 
 
ที่มาของคู่มือจิ๋วเล่มนี้

การสร้างคำดีๆ ในภาษาอังกฤษ โดยการนำอักษรมาผสมกันแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายดีๆ ทำให้ผมเกิดความสนใจที่จะลองให้ความหมายกับตัวอักษรแต่ละตัวที่สร้างแง่คิดดีๆ ขึ้นมา จนทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างง่ายๆ เพราะถ้านึกถึงตัวอักษรแล้ว สามารถเชื่อมโยงกับความหมายของคำที่เรากำหนดไว้ พร้อมกับคำอธิบายแง่คิดดีๆ ก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปปฏิบัติได้ทันที

ผมลองผสมชื่อของผมกับอักษรต่างๆ ดังนี้
P : POLITE เป็นคนสุภาพอ่อนโยน
A : ATTITUDE มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
K : KIND มีจิตใจดี อัธยาศัยดี อบอุ่น
O : OPEN เป็นคนเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
R : RELAX ผ่อนคลาย ไม่เครียด ยืดหยุ่น
N : NORMAL เป็นคนธรรมดาๆ ไม่พิเศษอะไรมาก ง่ายๆ สนุกดีครับ

ทำให้สร้างภาพลักษณ์ที่ตัวเองควรปฏิบัติให้ได้ตามชื่อไปด้วย...ฮ่า ฮ่า ฮ่า

 
ตัวอย่างรูปหน้าปก
 
<< กลับหน้ารวมแหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|