แนะนำวิทยากรของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
บอกต่อหน้านี้
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
      [กลับหน้ารวมวิทยากร]
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill) 
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Business Process Segmentation
 อบรม สัมมนา Organization and HR Management
 อบรม สัมมนา Human Psychological Methodology
 
โปรไฟร์ อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาร่างกาย สมองและจิตใจ
 อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพและ สื่อสารอย่างมืออาชีพ
 อบรม สัมมนา การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ
 
อาจารย์มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Innovation Creativity
 อบรม สัมมนา Risk Management
 
อาจารย์ คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
 อบรม สัมมนา เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ
 อบรม สัมมนา บริการสุดขั้วด้วยหัวใจสุดขีด
 
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา ด้านผู้นำ และ หัวหน้างาน
 อบรม สัมมนา บุคลิกภาพ และ งานบริการ
 อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีม
 
อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 อบรม สัมมนา การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพ
 อบรม สัมมนา เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
 อบรม สัมมนา ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 อบรม สัมมนา เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 
อาจารย์พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Team Building
 อบรม สัมมนา Employee Engagement
 อบรม สัมมนา Dialogue
 
โปรไฟร์ อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
 อบรม สัมมนา การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 อบรม สัมมนา การสื่อสารระหว่างประเทศ(เบื้องต้น)
 
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Corporate Social Responsibility
 อบรม สัมมนา Creating Shared Value
 อบรม สัมมนา Group/Team Coaching
 
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา SMART JD
 อบรม สัมมนา กลยุทธ์ HR
 อบรม สัมมนา การประเมินค่างาน
 
อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การจัดการสำหรับหัวหน้างาน
 อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีม
 อบรม สัมมนา เทคนิคการขายสำหรับยอดนักขาย
 
หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การวางแผนภาษีค่าจ้าง วิทยากรภายนอก
 
 
 
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การขาย
 อบรม สัมมนา การบริการ
 อบรม สัมมนา การบริหารจัดการ
 
อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Leadership
 อบรม สัมมนา Productivity
 
 
อาจารย์ คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา กฎแห่งแรงดึงดูด
 อบรม สัมมนา พลังจิตใต้สำนึก
 อบรม สัมมนา วงกลมแห่งความสำเร็จ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Risk Management(การบริหารความเสี่ยง)
 อบรม สัมมนา Organization Behavior
 อบรม สัมมนา Conflict Management
 
อาจารย์ สัญชัย วุทธิสารพงส์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Beginning in Sales Function
 
 
 
อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Brand Ambassador
 
 
อาจารย์ชาตรี ตันวัฒนาอารีย์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา พลังแห่งชีวิต...ไร้ขีดจำกัด
 
 
 
อาจารย์ ศิลัท เหรียญมณี
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Walk rally
 อบรม สัมมนา ศิลปะในการพูดจูง
 อบรม สัมมนา การนำเสนอวาทศิลป์
 
อาจารย์ จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา กลยุทธ์การสื่อสารทางกาย
      และวาจาเพื่อจูงใจ โดยใช้หลัก NLP
 
 
อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการให้บริการ
 อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง Customer Delight
 อบรม สัมมนา เทคนิคการออกแบบ Triple C
 
อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Performance Leadership
 อบรม สัมมนา Performance Management
 อบรม สัมมนา HR Law for OD
 
อาจารย์ญาณิมา   ศรีมังคละ
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
 อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพ
 อบรม สัมมนา การบริการด้วยหัวใจ
 
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา รู้จักตัวองเพื่อเข้าใจผู้อื่น
 อบรม สัมมนา ทอร์คธรรม
 อบรม สัมมนา สมาธิเปลี่ยนชีวิต
 
อาจารย์สัณหกช วิทยาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Excellent Service
 อบรม สัมมนา Communication
 อบรม สัมมนา Coaching
 
สุเมธ ลักษิตานนท์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การวางแผน
 อบรม สัมมนา การบริหารกลยุทธ์องค์กร
 อบรม สัมมนา การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ
 
อาจารย์สุวัฒน์ พรมแตง
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การเป็นพิธีกรและวิทยากร
 อบรม สัมมนา การบริการที่เป็นเลิศ
 
 
   
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|