แนะนำวิทยากรของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
บอกต่อหน้านี้
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
      [กลับหน้ารวมวิทยากร] 
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching 
อาจารย์ นพชัย วีระมาน
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Strategic Excutive Development
 อบรม สัมมนา Leadership Development
 
อาจารย์มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Innovation Creativity
 อบรม สัมมนา Risk Management
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Supervisor Skills
 อบรม สัมมนา Human Resource Management
 อบรม สัมมนา Coaching
 อบรม สัมมนา การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิผล
 อบรม สัมมนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
 
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Analytical Thinking & System Thinking
 อบรม สัมมนา Problem Solving with Analytic Thinking and 5 Whys
 อบรม สัมมนา Finance for Non Finance
 อบรม สัมมนา Project Management skill Development
 อบรม สัมมนา Effective Management with PDCA and A3 Thinking
 อบรม สัมมนา Effectiveness Project with 4M Management
 
 
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Supervisor Competency
 อบรม สัมมนา Effective Staff By Coach
 อบรม สัมมนา Leadership Motivate By Coach
 อบรม สัมมนา How to Sell Enjoy Sales
 อบรม สัมมนา Super PC Of Modern Trade
 อบรม สัมมนา TeleMarketing For Coporate
 อบรม สัมมนา Excellent Tele sales
 อบรม สัมมนา Professional Tele Sale Planing
 
อาจารย์นายแพทย์โมทย์ศักดิ์   แสงทอง
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Brain Working
 อบรม สัมมนา Coaching Skill
 อบรม สัมมนา Brain Base Communication and Presentation
 อบรม สัมมนา Brain Base Learning and Teaching
 อบรม สัมมนา Stress and Happy Management
 อบรม สัมมนา Health Care and Office Syndrome
 
โปรไฟร์ อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำ
 อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก
 อบรม สัมมนา การบริหารงานเป็นทีม
 อบรม สัมมนา กลยุทธการเจรจาต่อรอง
 
อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย
 อบรม สัมมนา วิเคราห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย
 อบรม สัมมนา อุปนิสัยแห่งความสำเร็จในงานขาย
 
อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การคิดเชิงมโนทัศน์
 อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์
 อบรม สัมมนา การคิดสังเคราะห์
 
อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Human Resources Development
 อบรม สัมมนา Leadership and Communication
 อบรม สัมมนา Financial Planning
 
อาจารย์ จุฬาลักษณ์   เอิบโชคชัย
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Language of Appreciation
      for Effective Organization
 
 
อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Cost Analysis and Decision Making
 อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยง
 อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์
 
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา กลยุทธ์การวางแผนทีมงานขาย
 อบรม สัมมนา การตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดบริการ
 อบรม สัมมนา การเป็นพนักงานขายมืออาชีพ
 อบรม สัมมนา กลยุทธ์การขายและบริการ
 อบรม สัมมนา การตลาดเพื่อรองรับ AEC
 
 
อาจารย์สุมลา  พรหมมา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนาการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
 อบรม สัมมนา Coaching in nursing
สำหรับผู้นำทางการพยาบาล
 
อาจารย์ พัชมณฑ์ อนวัช
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา เคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารงานให้เข้าตา CEO
 อบรม สัมมนา ปลดล็อคศักยภาพเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม
 
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ
 อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
 อบรม สัมมนา อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC
 
อาจารย์ ณัฐพงษ์   สิริกอบกุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Train the Trainer
 อบรม สัมมนา ทักษะการสอนงาน
 อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา ครบเครื่องเรื่องงานขายอสังหาริมทรัพย์
 อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง
 อบรม สัมมนา การลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
 
อาจารย์เจษฎา อรรถาฉาย
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Communication for Co
 อบรม สัมมนา Time Management for work
 อบรม สัมมนา Presentation Skill
 
อาจารย์อัครินทร์  ภูทองกลม
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำและการบริหารคน
 อบรม สัมมนา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน
 อบรม สัมมนา บุคลิกภาพ
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|