ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HR
การแบ่งประเภทพนักงาน
การแบ่งงานเร่งด่วน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (1)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (2)
 
  การสรรหาบุคลากร
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศ
   พนักงานที่ดี
เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป
 
 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงาน
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
 
 เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
 
 
   
การพัฒนาตัวเองให้
เป็นวิทยากรภายใน
(ต่อ)
 
 
 
4) เขียนบทพูด (Script) ในแต่ละ Slide ให้ชัดเจน
• หลายคนสงสัยว่าทำไมวิทยากรต้องเขียนบทพูดในแต่ละ Slide ด้วยหรือ ผมอยากบอกว่า ผมมีความเชื่อว่า ถ้าเราเตรียมตัวของเราดีเท่าไร ก็จะทำให้เรามั่นใจในเนื้อหาที่เราสอนมากขึ้น ถึงแม้ว่า ถ้าเราไม่เขียนบทพูด เราก็จะสอนได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเขียนบทพูดด้วย จะทำให้เราสอนดีขึ้นหรือไม่ คำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ใช่ ดังนั้นผมจึงเขียนบทพูดของผมทุกหลักสูตร และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง Slide ใหม่ในการ Upgrade หลักสูตรเดิม ผมก็จะเขียนใหม่อีกครั้งครับ
• ผมทำดังนี้แล้วทำให้ผมไม่ต้องดู Slide เลยเวลาสอน สามารถพูดไปตามเนื้อหาและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ เพราะบทพูดที่ผมเขียนนั้นจดจำเข้าไปในสมองหมดแล้ว ถึงแม้ว่าจะพูดไม่เหมือน 100% ก็ตามแต่ก็ใกล้เคียงมากครับ
• ผมจะพิมพ์ Slide มาเป็นลักษณะของ Hand out คือ มีรูป Slide 1 รูป ใน 1 แผ่น พื้นที่ด้านล่างสำหรับไว้เขียนบทพูด

“ตัวอย่างรูปเอกสาร Hand Out”
• ผมใช้แนวในการเขียนบทพูด ดังนี้ครับ
 - ต้องการบอกอะไรผู้เข้าอบรม ?
 - จะอธิบายประเด็นไหนใน Slide เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น?
 - คำถามเพื่อให้เกิดแนวความคิด
 - ตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
 - กรณีศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 - นิทานให้แนวความคิดเพิ่มเติม
หมายเหตุ : บทพูดของเราเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ดังนั้นอย่ากังวลว่าจะดีหรือไม่ เราเขียนตามที่เราคิดก็จะทำให้เราพูดได้คล่องขึ้นครับ
• ตัวอย่างบทพูดของผมที่ใช้อยู่เพื่อเป็นแนวทางครับ

“Slide ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ”
คุณปฏิบัติตัวตามผู้นำแบบไหนเป็นส่วนใหญ่ครับ ?
ผู้นำในแต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณเป็นผู้  นำแบบไหน สำคัญว่าคุณปฏิบัติตัวในด้านดีหรือไม่
เราพึงพอใจใน Style ผู้นำของเราหรือไม่ ?
ลูกน้อง คิดว่าเราเป็นผู้นำแบบไหน ? ชอบหรือไม่ ?
หัวหน้า คิดว่าเราเป็นผู้นำแบบไหน ? ชอบหรือไม่ ?


(Note: การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราเห็นตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงเอง)
• ทุกท่านคงเห็นภาพรวมของการเขียนบทพูดแล้วเห็นประโยชน์แล้วน่ะครับ ลองไปใช้ดูครับ แล้วจะมั่นใจในตัวเอง ในฐานะวิทยากรเพิ่มขึ้นเองครับ
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|