ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HR
การแบ่งประเภทพนักงาน
การแบ่งงานเร่งด่วน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (1)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (2)
 
  การสรรหาบุคลากร
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศ
   พนักงานที่ดี
เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป
 
 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงาน
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
 
 เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
 
 
   
การพัฒนาตัวเองให้
เป็นวิทยากรภายใน
(ต่อ)
 
 
 
5) จัดเตรียมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่ใช้เสริมระหว่างการฝึกอบรม
• องค์ประกอบสำคัญที่ใช้เสริม เพื่อดึงดูดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสนใจ ไม่เบื่อหน่าย, ไม่ง่วง, ไม่หลับ ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มีอยู่มากมายที่ให้เลือกใช้ แต่เราต้องมั่นใจว่า เราสามารถใช้ได้และสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
• การรวบรวมองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ไว้เยอะๆ ก็จะทำให้เราเป็นวิทยากรที่มีความหลากหลาย ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและทยอยหัดใช้ไปเรื่อยๆ เราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเองในอนาคต สิ่งที่ผมรวบรวมไว้จากแหล่งต่างๆ มีหลายอย่าง เช่น
กิจกรรมออกกำลังกายใน Class แก้ง่วงในบางครั้ง
รูปภาพให้แนวคิด
VDO ให้แนวความคิด
นิทานเสริมปัญญา และให้แง่คิดดีๆ
กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง
คำคม, ประโยคดีๆ, คำสำคัญ
เกมต่างๆ (ไม่ค่อยได้ใช้)
Workshop ประเภทต่างๆ
แบบทดสอบ /เทคนิคการสำรวจตัวเอง
หมายเหตุ : ผมได้นำขึ้น Website ให้ Download ฟรีแล้ว อยู่ในหมวดของเครื่องมือสำหรับ วิทยากรลองพิจารณาเลือกใช้ดูครับ
• หากเรามีเครื่องมือเยอะก็จะทำให้เราสามารถสอดแทรกได้ตลอดเวลา ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับเนื้อหาได้นาน ก็จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ สำหรับวิทยากรมือใหม่ควรเน้นที่เนื้อหาก่อน ไม่ควรเน้นที่เครื่องมือเพราะเรายังใช้เครื่องมือไม่คล่อง เนื้อหาอาจดูเครียดไป แต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนครับ
 
6) กำหนดขั้นตอน /แนวทางการฝึกอบรมอย่างละเอียด
• หลังจากจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่ท่านจะลงสนามแล้ว แต่ก่อนลงสนามควร กำหนดขั้นตอน และแนวทางในแต่ละช่วงเวลากันก่อนดีไหมครับ ต้องอย่าลืมว่าในแต่ละช่วงก็มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกัน
• ผมกำหนดขั้นตอนและแนวทางไว้คร่าวๆ ดังนี้ครับ
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) :
ทำให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรให้เร็วที่สุด
กิจกรรมควรเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติกันได้ทุกคน
หากโยงประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาได้ก็จะดียิ่งขึ้น
การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
หลักสูตรที่ควรออกแบบทุกหลักสูตรจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมพูดเป็นสำคัญ
การบรรยายในเชิงสอบถามความคิดเห็นมากกว่าการสรุปโดยตรง
จูงใจให้ผู้เข้าอบรมคิด, เขียน, พูดให้มากๆ
การทำ Workshop :
กิจกรรมนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปในช่วงแรก โดยการ ออกแบบให้สรุปแนวทางที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปปฏิบัติต่อไปหลังจากที่เรียนรู้ไป แล้ว
การให้ทำ Workshop ใน Class จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทันที ไม่ต้องกลับไป ทบทวนอีกครั้ง (ซึ่งไม่มีใครไปทบทวนเลย)
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอใน Class โดยอาสาสมัคร
ปิดท้ายก่อนการฝึกอบรบ

สรุปเนื้อหา
สอบถามผลที่ได้รับ
เน้นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
ขออาสาสมัครสรุปผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

• ตัวอย่างที่ผมเขียนสำหรับหลักสูตร “Leadership within You” มีดังนี้ครับ
• ผมหวังว่าทุกคนคงสามารถเขียนของตัวเองได้นะครับ เขียนง่ายๆ ก่อนก็เขียนคล้ายๆ กับการเขียนบทภาพยนตร์ครับ
 
7) ค้นหาแก่นสำคัญเพื่อให้การฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย
ผมเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ เนื่องจากเห็นความสำคัญหลังจากที่ทำการฝึกอบรมไปสัก ระยะหนึ่งก็มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรม จึงคิดว่าถ้าเราค้นหาแก่นสำคัญ เหล่านี้ แล้วพยายามทำให้เกิดขึ้นก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในฐานะวิทยากรมากขึ้น จึงอยากนำมาแลกเปลี่ยน แต่ท่านที่เริ่มเป็นวิทยากรมือใหม่ อาจยังไม่จำเป็นก็ได้ครับ
• แก่นสำคัญที่ผมตั้งเป็นเป้าหมายของผมเอง มีดังนี้ครับ
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน Class ก่อนการจบการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้ตามความคาดหวังของตัวเอง ที่เขียนไว้ก่อนการอบรม
ผู้เข้าอบรมยอมรับว่าได้ตามเป้าหมายตามที่ผมตั้งความคาดหวังไว้
การฝึกอบรมสนุกสนาน ไม่มีคนหลับ ถึงแม้ว่าจะกินมากก็ตาม (อาหารอร่อยมาก)
ผู้เข้าอบรมรับปากว่าจะนำไปปฏิบัติจริง เมื่อกลับเข้าสู่การทำงานจริง (มี Commitment เกิดขึ้นใน Class)
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในตัวผู้เข้าอบรมบางส่วน เมื่อมีการติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมไปแล้ว
ผมหวังว่าแนวทางที่ผมรวบรวมไว้ให้นี้คงทำให้ท่านอยากเป็นวิทยากรภายในบริษัทของท่านมากขึ้นนะครับ ส่วนเทคนิคอื่นๆ ที่ผมได้ใช้เพิ่มเติมใน Class จะทยอยเขียนแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับ
ยินดีต้อนรับวิทยากรภายในองค์กรทุกๆ ท่านครับ
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|