อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทความเรื่อง เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับ HRD

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับ HRD
update 20 มิ.ย. 57

   การสอนงาน (Coaching) ของโค้ชนั้น ควรใช้คำถาม? เพื่อให้โค้ชชี่คิด และมองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ และกระตุ้นให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง โดยทำให้มองเห็นถึง ผลดีของการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ผลเสียของการไม่เปลี่ยนแปลง แต่โค้ชชี่ ต้องเป็นผู้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง เป็นสำคัญ ดังนั้น การใช้คำถามในแต่ละอย่างจึงเป็นสิ่งที่โค้ชต้องเตรียมตัว และใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้โค้ชชี่รู้สึกสบายใจในการตอบคำถามของโค้ช และผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่โค้ชชี่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็จะเกิดขึ้น

   ตัวอย่างคำถาม เพื่อให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง เช่น
   hrd เธอคิดอย่างไรกับ “หัวข้อ” ที่ใช้ในการ Coaching ครั้งนี้ ?
   hrd เธอช่วยบอกความรู้สึกกับเรื่อง “หัวข้อ” นี่หน่อยซิ ?
   hrd เธอเคยมีประสบการณ์ในเรื่อง “หัวข้อ” นี้มากน้อยแค่ไหน ?
   hrd เธออยากจะเป็น/เก่งใน “หัวข้อ” นี้หรือไม่ ?
   hrd เธอช่วยอธิบายความหมายของ “หัวข้อ” ที่เธอเข้าใจให้ฟังหน่อย ว่าเป็นแบบไหน ?
   hrd เธอเห็นด้วยกับ “หัวข้อ” ที่เลือกนี้มากน้อยแค่ไหน ?

   ตัวอย่างคำถาม ยืนยันในสิ่งที่โค้ชชี่เป็นอยู่ เช่น
   hrd เธอรู้สาเหตุที่เธอคิดแบบนี้หรือไม่ ?
   hrd ทำไมเธอจึงกังวลในเรื่องนี้มากจังเลย ?
   hrd เธอไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะทำได้ คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด ?
   hrd เธอเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว ?
   hrd เหตุการณ์แบบไหนที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้บ่อยๆ ?
   hrd เธอยอมรับในเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ?

   ตัวอย่างคำถาม เพื่อ กระตุ้นให้โค้ชชี่มีทางเลือกเกิดขึ้น เช่น
   hrd เธอคิดว่ามีทางเลือกอื่นที่จะทำให้ดีขึ้นหรือไม่ ?
   hrd เธอจะแก้ไขปัญหา/อุปสรรค์ที่เจออยู่นี้ได้อย่างไร ?
   hrd เธอคิดว่า วิธีการใหม่กับวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติ อย่างไหนดีกว่ากัน ?
   hrd ทำไมเธอจึงคิดว่า ไม่มีวิธีการอื่นๆอีกแล้ว ลองคิดดูดีๆ ?
   hrd เธออยากจะปรับปรุงวิธีการใหม่ๆอย่างไร ?

   ตัวอย่างคำถาม เพื่อให้โค้ชชี่กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น
   hrd เธอตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบ้าง ?
   hrd เธอสรุปว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อง ......... , ......... , ......... นี้ใช่ไหม ?
   hrd เธอตั้งใจจะลงมือทำเมื่อไหร่ ?
   hrd เธอคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่ ?
   hrd เธอกำหนดเป้าหมายอย่างไรกับเรื่องนี้ ?
   hrd เธอเยี่ยมจริงๆ เธอช่วยสรุปเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอีกทีซิ ?
   hrd พี่สรุปว่า เรามีเป้าหมายที่เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกัน ดังนี้ ......... ใช่ไหม ?

   ตัวอย่างคำถาม เพื่อจูงใจให้โค้ชชี่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น
   hrd เธอคาดว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะได้ประโยชน์อะไร ?
   hrd เธอเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้อย่างไร ?
   hrd เธอคิดว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
   hrd งานที่เธอทำอยู่ ให้ประโยชน์อะไรกับเธอบ้าง ?
   hrd เธอแน่ใจว่าเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
   hrd ถ้าเธอทำแบบเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดผลเสียเรื่องอะไรบ้าง ?
   hrd การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เธอต้องมองเห็นประโยชน์ด้วยตัวเอง เธอเห็นประโยชน์ใช่ไหม ?
   hrd อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้ ?

   ตัวอย่างคำถาม ให้โค้ชชี่สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้กับตัวเอง เช่น
   hrd เธอมามารถปรับเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวกได้อย่างไร ?
   hrd เธอมีความสามารถอยู่แล้ว เธอคิดว่าจะเอาชนะอุปสรรค์ครั้งนี้ไปได้อย่างไร ?
   hrd เธออยากทำเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ? คิดถึงประโยชน์ของงานนี้หน่อยซิ
   hrd ความคิดเชิงบวก สามารถแทนความคิดเชิงลบได้ เธอเชื่อหรือไม่ ?
   hrd เธอจะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ?
   hrd เธอคิดว่าเธอมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง ? ไหนลองชมตัวเองให้ฟังหน่อย !
   hrd เธอเคยมีเรื่องภาคภูมิใจในอดีตเรื่องอะไร ? เล่าให้ฟังหน่อยซิ !
   hrd เธอมองเฉพาะส่วนที่ดีของ ......... ได้หรือไม่ ?
   hrd เหตุการณ์นี้ ถ้าจะให้วิเคราะห์ในด้านดี เธอมองว่าเป็นอย่างไร ?


Untitled Document


   การใช้คำถามที่ดี ในกรณีที่โค้ชชี่มีอาการต่างๆ ดังนี้
   hrd โค้ชชี่ไม่ค่อยยอมตอบคำถาม
      hrd เล่าประสบการณ์ของเราในเรื่องนั้นๆ ก่อนแล้วจึงถามว่า “เธอคิดอย่างไร ?”
      hrd การใช้คำถามที่สามารถตอบได้ง่ายๆ ก่อน เช่น
         - เธอคิดว่าพี่เป็นคนอย่างไร ?
         - เธอชอบงานนี้หรือไม่ ?
         - เธอชอบกีฬาอะไรมากที่สุด ?
         เป็นต้น
      hrd จูงใจให้เขาเล่าเรื่องแทนการตอบคำถามของเรา เล่าอะไรให้พี่ฟังหน่อย ?

   hrd โค้ชชี่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      hrd อย่าบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลง ต้องทำให้เขายอมรับเอง
         - โดยใช้คำถามทำให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองให้ได้ เช่น
         - ทำไมไม่อยากเปลี่ยนแปลง ?
         - เปลี่ยนแปลงแล้วได้ประโยชน์อะไร ?
         - ลองเปลี่ยนแปลงดูหน่อย จะดีหรือไม่ ?
         - เธอลองคิดดูอีกที ว่ามีประโยชน์อย่างไร ?
         เป็นต้น

   hrd โค้ชชี่พยายามอธิบายเรื่องของตัวเขาเอง มากกว่าการตอบคำถาม
      hrd พยายามใช้คำถามประเภทที่ทำให้เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กำลังพูดคุยกัน เช่น
         - เธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ?
         - เธอรู้สึกอย่างไร ? เพราะเหตุใด ?
         - เธออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ ?
          เป็นต้น

   hrd โค้ชชี่รู้สึกอึดอัดจากการตอบคำถาม
      hrd เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองแทนให้น่าสนใจ แล้วจึงค่อยถามต่อว่า “เธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ?”
      hrd เปิดโอกาสให้เขาถามเราบ้าง เช่น “เธอจะถามอะไรพี่หรือไม่ ?”

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Training and Group Coaching
MSS   MSS   MSS
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|