อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การบริการหลังการขาย ใส่ใจลดข้อร้องเรียน

(More Impressive From Customer Complaints)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 5 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

การบริการหลังการขาย เป็นความควาดหวังที่สำคัญอันดับหนึ่ง หลังจากได้เป็นเจ้าของสินค้า ณ วันที่ลงชื่อเป็นลูกค้าด้วยการลงทะเบียนบัตรรับประกัน หรือกรอกประวัติยินยอมให้บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสามารถช่วยเหลือ ดูแลได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

การบริการก่อน-หลัง มีความสำคัญเท่าเทียมกัน มิใช่ก่อนการขายใส่ใจ ให้ใจ แล้วหลังจากลูกค้ายินยอมปลงใจซื้อสินค้าแล้ว ความสำคัญจะลดลง สำคัญ คือความสม่ำเสมอ หรือยิ่งต้องดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อซ้ำ หรือบอกต่อด้วยรอยยิ้มที่อุ่นใจในการบริการ

พนักงานบริการควรเริ่มต้นที่ว่า “ลูกค้าคาดหวังอะไรเรา ?” หรือ “เราจะช่วยลูกค้าได้ในเรื่องใดบ้าง” กับมุมมองของ …พนักงานบริการที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยหัวใจบริการ

การแข่งขันในยุคปัจจุบัน และอนาคต ทวีความร้อนแรง หากเราเป็นองค์กรที่สร้างบุคลากรคุณภาพ มีใจรักในการบริการทั่วทั้งองค์กร ไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงภารกิจเจ้าหน้าที่บริการ นั่นคือคำตอบของผู้ชนะในธุรกิจที่แท้จริงในการแข่งขัน ที่เริ่มต้นจาก…พนักงานบริการจากจิตใจ ใช่หน้าที่

"ลูกค้าคิดอย่างไรกับการบริการหลังการขายของคุณ? คำตอบ…ของคุณ”

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสุขในการทำงานบริหารด้วยหัวใจที่มาจากตัวตนที่แท้จริง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นโอกาสในการเพิ่มพลังงานบริการที่ประทับใจมาจากข้อร้องเรียนที่ลดลง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในเทคนิคและวิธีการ ในการทำงานบริการสไตล์ของตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจกับ คำว่า ..พนักงานบริการที่สามารถเพิ่มระดับความประทับใจได้ นั่นคือใช้หัวใจในการลดข้อร้องเรียน”

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานด้วยตนเองในเรื่อง…งานบริการ “ส่องกระจกใจ”
         เรารู้สึกอย่างไรกับ งานบริการของตนเองปัจจุบัน?
         เรารักงานบริการมากเพียงใด?
         เราเห็นประโยชน์ในการทำงานบริการนี้อย่างไร?
         หากเลือกได้ท่านคิดว่าจะเลือกทำงานบริการหรือไม่? อย่างไร ?


รู้จักความคาดหวังของลูกค้า และความคาดหวังในการบริการต่อองค์กร
         ลูกค้าคาดหวังอะไรบ้างในงานบริการของพนักงานหลังการขาย ?
         ลูกค้ามีภาพ “การบริการที่ดี” อย่างไรกับองค์กรของเรา ?
         สาเหตุสำคัญของ…ข้อร้องเรียน หลังการขาย คืออะไร ?


ปรับแนวคิดในการทำงานบริการ ด้วยมุมมอง …ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ
         ค้นหาหลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานบริหาร พร้อมเทคนิคในการก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์
         เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ ….ที่เหมือนและต่าง
         วงจรพฤติกรรม …สู่การเปลี่ยนแปลงที่คุณเลือกได้
         คุณสมบัติของ…พนักงานบริการมืออาชีพ
         เทคนิคการลด-ป้องกันข้อร้องเรียน…ด้วยการสร้างความประทับใจ


หลักสำคัญ 5 ประการของงานบริการ (5 Quotient)
         พัฒนาการเก่งงาน (IQ)
         พัฒนาการเก่งทางอารมณ์ สังคม (EQ)
         พัฒนาการเก่งด้านจริยธรรม คุณธรรม (MQ)
         พัฒนาการเก่งด้านสุขภาพร่างกาย (HQ)
         พัฒนาการเก่งแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้า (AQ)


สร้างภาพลักษณ์งานบริการขององค์กร…สู่คัมภีร์สุดยอดการบริการ
         สร้างภาพงานบริการในฝัน “ของทีม” ร่วมกัน
         สร้างคู่มือการบริการของทีม
         สร้างการฝึกฝนทุกวัน…จากข้อร้องเรียนใหม่ประจำวัน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|