อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ

(Motivation For Service Excellence)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 5 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

มนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีจุดเด่น มีศักยภาพ มากมาย ควรดึงความสามารถเหล่านั้นออกมาฝึกฝน พัฒนาให้เป็นสิ่งที่ดีเลิศอย่างไร้ขีดจำกัด

การทำงานที่ท้าทาย ย่อมต้องมีแรงกระตุ้นที่แรงกล้า ทั้งภายในและภายนอก เราควรฝึกฝนพัฒนาการจูงใจให้ตนเองทำได้ตามเป้าหมายด้วยตนเอง

ผู้ให้บริการที่มีความคิดเชิงบวก และมีหัวใจบริการอยู่ภายใน ย่อมถ่ายทอดสู่การบริการที่ดีสู่ผู้รับบริการได้อย่างประทับใจ ในการให้บริการอย่างเต็มใจ

การรู้จักตัวเอง ยอมรับความเป็นจริง เป็นคุณสมบัติสำคัญในการพัฒนา ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่แสดงออกมาสู่การบริการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

การบริการที่ดี มีมาตรฐาน ประสานความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เราสามารถสร้างได้ด้วยทีมงาน

พนักงานมีความสุข ทีมงานทำงานสนุก องค์กรมีชีวิตชีวา นำพาความประทับใจสู่ลูกค้าแน่นอน

"พลัง!...ผู้ให้บริการ เป็นสัญญาณบอกระดับคุณภาพการบริการ"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินชีวิตและทำงาน ด้วยแนวคิดเชิงบวก
2. เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยการกระตุ้นต่อมสนุกในการทำงานได้เอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์กร ที่เป็นเลิศได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจ…สร้างร่วมกัน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีสร้างแรงจูงใจจากภายในสู่ภายนอก..สู่ความเป็นเลิศในการบริการ

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

ส่องกระจก…รู้จัก ยอมรับ กับการเป็นตนเอง
         สำรวจตัวเองอย่างสร้างสรรค์ กับเหตุการณ์ต่างๆ
         รู้จักหลุมพรางทางความคิดของตนเอง
         เทคนิคการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด

Workshop : กระตุกความคิด..พิชิตความคิดเชิงลบ ด้วยตนเอง

ปักธง…เปลี่ยนแนวคิด พิชิตความสำเร็จ
         รู้จักทัศนคติเชิงบวก / เชิงลบ
         แนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive)
         เปลี่ยนวิธีคิด…ชีวิตเปลี่ยนแปลง
         คำดีๆ มีคุณค่าต่อการเผชิญ…สู่เป้าหมายร่วมกัน

Workshop : โปรแกรมแนวคิด พฤติกรรมใหม่ด้วยตนเอง

สร้างภาพลักษณ์…การบริการที่เป็นเลิศขององค์กร
         ภาพลักษณ์บริการในฝันของทีมงาน
         คุณสมบัติเด่นสำคัญของทีมงาน..สื่อเป็นคุณค่าหลักในการบริการ
         หลักสำคัญในการบริการที่ดี 5 ประการ

Workshop : สร้างภาพการบริการที่เป็นเลิศ

เสริมวัฒนธรรม…การบริการอย่างประทับใจ…ด้วย 6 Q

         เก่งงาน
         เก่งบริหารอารมณ์
         เก่งคิดสร้างสรรค์
         เก่งคุณธรรม จริยธรรม
         เก่งสุขภาพร่างกาย
         เก่งเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา

Workshop : ประยุกต์ใช้แนวคิด 6 Q ในการเสริมเสน่ห์การบริการ

การบ้านสำหรับฝึกฝน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานบริการ
หัวหน้างาน
พนักงานที่มีความสนใจ
ผู้จัดการฝ่าย

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|