In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้วย NLP

(Coaching by NLP Technique)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 19 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการดึงศักยภาพของโค้ชชี่เพื่อทำให้โค้ชชี่สร้างการ เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามกระตุ้นให้คิดแล้วสร้างทางเลือกด้วยโค้ชชี่เอง ซึ่งเหมาะกับการใช้เทคนิค NLP (Neuro-Lingvistic Programming) เพราะโค้ชชี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา หลักการของการใช้เทคนิค NLP กับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
      อบรม สัมมนา การพูดสิ่งที่ต้องการซ้ำๆ (Regent)
      อบรม สัมมนา การจินตนาการภาพความสำเร็จ (Imagine)
      อบรม สัมมนา การค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขใหม่ (Completed)
      อบรม สัมมนา การหยุดชะงักอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Stop)

อบรม สัมมนา โค้ชสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ ให้โค้ชชี่เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่โค้ชไม่ต้องให้คำแนะนำแต่กระตุ้นให้โค้ชชี่คิดแล้วเลือกพิสูจน์เทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่เป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคของ NLP พร้อมแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนแนะ (Coaching) ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเองโดยการใช้เทคนิค NLP เป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชช
ี่อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นอยากเป็นโค้ชมากขึ้น พร้อมกับมีความมั่นใจในกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ชชิ่งกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมากมาย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP
      อบรม สัมมนา NLP (Neuro-Lingvistic Programming) คืออะไร?
      อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญของ NLP
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : การนำหลักการ NLP ใช้กับตัวเอง


อบรม สัมมนา การสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP
      อบรม สัมมนา ความหมายของการสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการเป็นโค้ช (Coach)
      อบรม สัมมนา Role playing : การสอนแนะ(Coaching)เบื้องต้น
      อบรม สัมมนา การสอนแนะ(Coaching) โดยใช้แนวคิดของNLP
      อบรม สัมมนา Role playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการสอนแนะ


อบรม สัมมนา การสร้างกระบวนการการสอนแนะ(Coaching)ที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการสอนแนะ(Coaching)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการจูงใจผู้อื่นในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสอนแนะ(Coaching)ที่ประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Roe playing: ดำเนินการสอนแนะ(Coaching)กันเอง


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การสอนแนะ(Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
      อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลทั่วไป
      อบรม สัมมนา การใช้กับครอบครัวของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
  วันที่ 20 มกราคม 2558
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
  วันที่ 21 มกราคม 2558
  โดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา
  วันที่ 23 มกราคม 2558
  โดย อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
  Group Coaching
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |