In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Delegation Technique)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 18 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ผู้จัดการ / หัวหน้างาน จำนวนมากรู้สึกว่างานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมีมากมายจนทำไม่ไหว ปัญหาต่างๆ รุมล้อมเข้ามา ทำให้เกิดอาการท้อถอยกับการทำงานบ่อยๆ ทั้งๆ ที่มีลูกน้องอยู่ในทีมงานจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถมอบหมายงาน (Delegation) ได้ดั่งใจ งานที่รับผิดชอบอยู่จึงทำไม่ทัน ผลงานโดยรวมของทีมก็ขาดประสิทธิผล ถ้าคุณเป็นดังนี้ควรให้ความสำคัญกับ “เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล” แล้วล่ะ

อบรม สัมมนา สาเหตุสำคัญที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่สามารถมอบหมายงานได้เป็นเพราะ
      อบรม สัมมนา ขาดความมั่นใจในตัวพนักงานภายในทีม
      อบรม สัมมนา คิดว่าสามารถทำด้วยตัวเองได้ดีกว่าและเร็วกว่า
      อบรม สัมมนา มอบหมายงานไปแล้ว งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา
      อบรม สัมมนา ลูกน้องไม่อยากได้รับงานเพิ่มและไม่ชอบงานยาก
      อบรม สัมมนา ทุกคนรอให้หัวหน้าแก้ปัญหาและตัดสินใจ
            เป็นต้น

อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้มีเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ลดปริมาณงานที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่ควรทำออกไปได้จำนวนมาก จึงมีเวลาพอที่จะทำเรื่องที่สำคัญและเหมาะ กับความสามารถของผู้จัดการ / หัวหน้างาน แต่ก็ต้องคอยติดตามงานและสอบงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) และการเอื้ออำนาจ (Empowerment) ได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ที่เป็นสาเหตุให้การมอบหมายงานไม่มีประสิทธิผลได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการมอบหมายงาน การติดตาม การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามสถานการณ์แต่ละบุคคล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การเรียนรู้หลักพื้นฐานของการมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา ความหมายของการมอบหมายงาน (Delegation)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการเอื้ออำนาจ (Empowerment)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดลักษณะงานที่จะมอบหมายด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา แนวทางการมอบหมายงานที่มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา สัญญาณเตือนว่าคุณต้องมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด


อบรม สัมมนา การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายของงาน
      อบรม สัมมนา คัดเลือกงานที่จะมอบหมาย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการมอบหมายงานตามหน้าที่
      อบรม สัมมนา ประเมิน ติดตาม และพัฒนา
      อบรม สัมมนา Workshop: การออกแบบขั้นตอนการมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์


อบรม สัมมนา การบริหารงานที่มอบหมายอย่างมั่นใจ
      อบรม สัมมนา การควบคุม (Control) & การติดตาม (Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสอนงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้ความเห็นป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การประเมินผลงานและการให้รางวัล
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การนำเสนอเทคนิคการบริหารงานของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนา

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเลือกสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา Work Shop เพื่อทำให้คิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่
      อบรม สัมมนา บอกเล่ากรณีศึกษา เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
      อบรม สัมมนา เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอแนวความคิดของตัวเอง

อบรม สัมมนา กำหนด “แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|