พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง

(The organization’s champions)
วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 SEP 2015

การพัฒนาองค์การที่ได้ผลดีที่สุด คือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร (Executive) ระดับผู้จัดการ (Line Manager) และระดับปฏิบัติการ (Operation) ให้แต่ละระดับเล็งเห็นความสำคัญ คุณค่าและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้ความสำคัญ ให้ความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ

การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง มีมากกว่าแค่คำว่า Teamwork เพราะสิ่งที่จำเป็นที่สุด ในการสร้างความสามัคคี คือ การเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ บุคลากรทั้งองค์การต้องมองตัวเองให้มากกว่าผู้อื่น ซึ่งการก้าวขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง

ด้วยแนวคิด ทฤษฏีจากประสบการณ์ตรงของการเป็นพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้นำ และเจ้าของธุรกิจ ของผู้บรรยายจึงออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่งได้ตรงเป้าหมายที่สุด

วัตถุประสงค์

1. สร้างให้เกิดการยอมรับความสามารถของตัวเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
2. แนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ในองค์การได้จริง
3. การปรับทัศนคติ สร้างความสุข ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในการองค์การ

รายละเอียดหลักสูตร (Course Outline)

1. การสร้างความคิดนอกกรอบ (The Out of Box)
2. PIM Model แนวคิดเพื่อการตัดสินใจที่เด็ดขาด
3. LEAN for Organization Development
4. รวมดาวแห่งองค์การ (4 Stars Model)
5. KUSA Model เครื่องมือที่ไม่เคยล้าสมัย
6. CORE ที่แท้จริงขององค์การคืออะไร?
7. หลัก 3 ประการสมานฉันท์
8. หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละระดับ
9. ต้องเข้ากันได้ ถึงจะอยู่กันยืด
10. รับสมัครพนักงานใหม่เพื่ออะไร?
11. AGE Model เพื่อประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
12. SIT Model แนวคิดของการทำงานในศตวรรษที่ 21
13. Cased Studies & Workshop

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|