พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

(หลักสูตร 2 วัน)
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

(Technical Presentation and Professional Trainer)
วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 SEP 2015

วิทยากร ถือเป็นอีกอาชีพที่มีผู้คนให้ความสนใจ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์บวกกับความขยันสรรหาความรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ที่สำคัญ การเป็นวิทยากรต้องมีความพร้อมในด้านการสื่อสารในทุกๆ รูปแบบ เพื่อจะสามารถสื่อวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้เข้ารับฟังบรรยายเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์

วิทยากรมืออาชีพ จะต้องสามารถสื่อสารกับผู้เข้ารับฟังบรรยายได้ตรงจุดและชัดเจน จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน “สื่อผสม” ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์และเกิดความชำนาญ ซึ่งการใช้สื่อที่ดีย่อมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วิทยากรโดดเด่นมีพลังและมีความมั่นใจในการนำเสนอมากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ผู้บรรยายถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ที่นั่งทำสไลด์อยู่ รวมถึงแนวทางการนำเสนอที่ต่อเนื่องน่าติดตาม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของวิทยากรที่ดี
2. เพื่อให้วิทยากรสามารถขยายเนื้อหาและเพิ่มรายละเอียดให้เหมาะสมกับเวลา
3. เพื่อให้วิทยากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเนื้อหาให้โดดเด่น น่าสนใจ

รายละเอียดหลักสูตร (Course Outline)

1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวิทยากรในศตวรรษที่ 21
2. ความสำคัญของการนำเสนอ
3. เป้าหมายของการนำเสนอ
4. เทคนิคการวางโครงสร้างและเนื้อหาการบรรยาย
5. การสร้าง Slide รูปแบบเฉพาะตัว
6. วิธีการสร้าง Slide นำเสนอแบบมืออาชีพ
7. เทคนิคและแนวคิดในการดึงดูดความสนใจ
8. เทคนิคการออกแบบ Slide ให้เป็นมืออาชีพ
9. เทคนิควิธีการเพิ่มเติม Effect ให้น่าสนใจ
10. วิธีการกำหนด High light หรือ Main point ของหลักสูตร
11. แนะนำโปรแกรมหรือ Website ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ
12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Projector และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ
13. วิธีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ
14. การนำเสนอเมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์
15. บุคลิกลักษณะของวิทยากรมืออาชีพ
16. วิธีการพูดหรือนำเสนอแบบมืออาชีพ
17. หัวใจหลักของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
18. Workshop
19. สรุปเนื้อหาหลักสูตรและสิ่งที่ได้รับ

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|