(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด

(Questioning Skill)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด
update 4 ธ.ค. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การเป็นคนที่มี “ทักษะการถามที่ดี” สามารถกำหนดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของผู้จัดการได้เป็นอย่างดี เพราะการถามคำถามที่เหมาะสมในจังหวะ เวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ย่อมนำไปสู่คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

อบรม สัมมนา การถามคำถามอย่างชาญฉลาด นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้จัดการ เช่น
      อบรม สัมมนา ทักษะการสื่อสาร (Communication)
      อบรม สัมมนา ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation)
      อบรม สัมมนา ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
      อบรม สัมมนา ทักษะการเจรจาต่อรอง (Influencing)
      อบรม สัมมนา ทักษะการสอนงาน (Negotiation)
เป็นต้น

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการถามจนเกิดความชำนาญ เปรียบเสมือนการเตรียมอาวุธที่พร้อมใช้ในการบริหารทีมงานของผู้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงาน ซึ่งผู้จัดการจะสามารถบริหารงานที่ได้ทั้งงานและ ได้ทั้งใจจากทีมงาน มากกว่าการสั่งงานแบบเดิมๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักพื้นฐานและประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการถามของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้สามารถนำเทคนิคการถามในถานการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเสริมทักษะการถามด้านต่างๆ
พร้อมทำให้เห็นตัวอย่างคำถามประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกไปใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร ( Course Outline )

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การใช้คำถาม” ที่ชาญฉลาด
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่าง “คำถาม” กับ “คำสั่ง”
      อบรม สัมมนา สร้างพลังในการใช้คำถามได้อย่างไร?
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างการใช้คำถามในสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา คุณสามารถใช้คำถามได้เฉียบคมแค่ไหน?


อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการถามอย่างชาญฉลาด
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการถาม
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นคำถามที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคสร้างคำถามที่ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาการถามในจุดประสงค์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop: การใช้คำถามในกรณีศึกษาต่างๆ


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การถามกับเหตุการณ์
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ทีมงานมีพลังสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อแบบให้ชนะทั้งคู่
      อบรม สัมมนา การสื่อสารให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Role Playing: การประยุกต์ใช้การถามด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา แนวทางการพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา สร้างเสริมเทคนิคการถามด้วย Style ตัวเอง
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวสำหรับการใช้คำถาม
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่ได้รับในการฉลาดถาม
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างคำถามสร้างพลังในตัวเองและผู้อื่น


อบรม สัมมนา การบ้านสำหรับการฝึกฝนและนำไปใช้

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลายการฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

กลุ่มผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร
 พนักงานทั่วไป

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|