In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย หลักสูตรทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
The Effective Time Management Skills Workshop
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
หลักการและแนวความคิด
จากคำกล่าวของท่านผู้รู้ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เวลาคือชีวิต ชีวิตคือเวลาและ “เวลามีค่ามากกว่าทองคำ” นั้นแสดงให้เห็นว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลต่อคนทุกคน ชีวิตจะอยู่ได้ก็อาศัยเวลาในการดำเนินไปนั่นเอง ดังนั้นจึงจำเป็นและถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนเราต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ใช้เวลาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ได้มีเวลาเหลือในการพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัยและเกิดความสุขใจได้ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
3.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ในการจัดการบริหารเวลา บริหารชีวิต อันมีผลสืบเนื่องต่อการพัฒนางานและช่วยส่งเสริมตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร สืบต่อไป
หัวข้อการฝึกอบรม
พลังแห่งการบริหารเวลา
พลังแห่งความเชื่อมั่น
พลังแห่งเป้าหมาย
พลังแห่งเวลาและชีวิต
การบริหารเวลากับความก้าวหน้าในการงาน
การเป็นนักวางแผนที่ดี
การจัดลำดับความสำคัญทั้งงานและเวลา
การเรียนรู้เวลาตามความเป็นจริง
การติดตามและประเมินผลเวลาที่ได้ใช้ไป
การสร้างความสำเร็จที่เร็วกว่า ด้วยเวลาที่น้อยลง
การประหยัดเวลาด้วยการถอดแบบความสำเร็จของผู้อื่น
เทคนิคการใช้ทรัพยากรให้มีค่าด้วยเวลาที่จำกัด
การพัฒนาการใช้เวลากับการสร้างคุณค่าและผลงาน
ความรับผิดชอบและการเอาใจใส่ในงาน
การสร้างนิสัยการลงมือทำทันที
อุปสรรคและหลุมพรางการบริหารเวลาที่ควรระวัง
อุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอก
ข้ออ้างเรื่องการศึกษา เวลา อายุ และสุขภาพ
เทคนิคการรักษามาตรฐานและความต่อเนื่อง เรื่องเวลา
ทำอย่างไรกับพฤติกรรมแบบไฟไหม้ฟาง
เทคนิคการรักษามาตรฐานการบริหารเวลาให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง-เกมประกอบหลักสูตร-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมุติ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 
 
Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|