In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร ผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช

(Coach Sale Team)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 5 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ผู้จัดการทีมขาย จำเป็นต้องมีความสามารถ 3 ด้านหลักๆ คือ
           1. การคิดเชิงกลยุทธิ์
           2. ภาวะความเป็นผู้นำ
           3. การบริหารทีมงาน

อบรม สัมมนา การมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดการทีมงานขายต้องสามารถดึงศักยภาพของทีมงาน ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่ต้องการได้ บทบาทที่เหมาะสมคือการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน

อบรม สัมมนา ผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชในการพัฒนาทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรภายในทีม, สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงานเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินการชี้แนะ เพ่ะให้ทีมงานสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตัวของเขาเอง และทำให้ทีมงานมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุป้าหมายของตัวเอง เราเรียกแนวทางนี้ว่า การโค้ชชิ่ง (Coaching)

อบรม สัมมนา การแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดการจะบริหารทีมงานได้ดีควรพัฒน่าตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงานดึงศักยภาพของเขาออกมาเอง ด้วยตัวของเขาเอง ไม่สามารถสั่งให้ทำเหมือนแต่ก่อนได้อีกแล้ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้จัดการทีมงานเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงาน และสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมา ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนาทีมงาน โดยการฝึกฝนต่อไป

เนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของผู้จัดการทีมงานขาย (คุณสมบัติที่ดี)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธิ์ (Strategic)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (Management)


อบรม สัมมนา โค้ช.. ทีมงานขายคุณภาพ (เข้าใจทีมงาน)
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติพนักงานขายที่องค์กรต้องการ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางของพนักงานขายที่พบบ่อย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง


อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงาน (ดึงศักยภาพ)
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา เข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคล
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามและรับฟังอย่างตั้งใจ
      อบรม สัมมนา จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา


อบรม สัมมนา กระบวนการในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การเกริ่นนำเพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust)
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (Communication)
      อบรม สัมมนา การถามคำถาม (Questioning) และการฟัง (Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Set Goal)
      อบรม สัมมนา การสรุปผล (Conclusion)


อบรม สัมมนา การแสดงบทบาทสมมติร่วมกัน (Role Playing)

อบรม สัมมนา การบ้านสำหรับนำกลับไปฝึกฝน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
ผู้บริหารงานขาย
เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|