In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

(GEN Y)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา Gen Y นับว่าเป็นกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันนี้ อีกทั้งจะต้องเจริญเติบโตมาแทนที่ตำแหน่งของ Gen X ซึ่งต้องขึ้นไปแทนที่ Baby Boomer ที่กำลังทยอยเกษียณอายุงานกันไปอยู่ทุกๆ ปี ดังนั้น Gen Y จึงถูกคาดหวังการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีผลงานตามที่หัวหน้าต้องการ แต่ดูเหมือนว่าการกระทำของ Gen Y จะไม่เข้าตาหัวหน้าสักเท่าไร

อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ Gen Y คุ้นเคยมากที่สุด เพราะเจริญเติบโตมากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความถนัดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองตามเป้าหมายที่ตัวเองอยากทำมากกว่ารอคำสั่งจากหัวหน้างาน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆ ดังนั้น Gen Y ที่ชาญฉลาดจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นเพื่อให้สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจน

อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่รอให้ผู้อื่นยอมรับมาเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าเป็นที่ต้องการขององค์กร จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ Gen Y ควรพิจารณา เพราะนอกจากจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว ยังทำให้หัวหน้างานยอมรับมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น Gen Y จึงควรก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของตัวเองไปให้ได้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง

อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีความรวดเร็วซึ่งเหมาะกับ Gen Y มากที่สุด ที่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ไม่ชอบอะไรที่จำเจ ดังนั้น Gen Y จึงควรเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามบุคลิกลักษณะของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานและ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพรางความคิดเชิงลบของตัวเองและนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติตัวใหม่ เพื่อเป็น Gen Y ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา Generation Y ….คนรุ่นใหม่ในองค์กร
      อบรม สัมมนา Baby Boomer
      อบรม สัมมนา Generation X
      อบรม สัมมนา Generation Y
      อบรม สัมมนา Gen….?


อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจศักยภาพที่ยังไม่ได้นำมาใช้
      อบรม สัมมนา แนวความคิดผิดๆ ของ Gen Y
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างแนวคิดใหม่
      อบรม สัมมนา Workshop: เปลี่ยนความคิด...พลิกชีวิตคุณ


อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
      อบรม สัมมนา งานของคุณ
      อบรม สัมมนา เพื่อนร่วมงานของคุณ
      อบรม สัมมนา หัวหน้าของคุณ
      อบรม สัมมนา ชีวิตของคุณ
      อบรม สัมมนา Workshop: ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเสียใหม่


อบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ

      อบรม สัมมนา การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา สร้างแรงบันดาลใจในงานที่ทำ
      อบรม สัมมนา เลิกจินตนาการเชิงลบ ลงมือทำทันที
      อบรม สัมมนา มองปัญหา / อุปสรรคเป็นเรื่องท้าทาย
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
      อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
      อบรม สัมมนา Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง


อบรม สัมมนา กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

กลุ่มผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

      อบรม สัมมนา หัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา ผู้จัดการ 
      อบรม สัมมนา ผู้บริหาร
      อบรม สัมมนา พนักงานทั่วไป

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|