In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร HRD…คุณคือ โค้ชขององค์กร

(HRD You are the Coach)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 19 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุดคือ HRD (Human Resource Development) ซึ่งมีเจตนาที่ดีและจัดแตรียมความพร้อมของการพัฒนาด้วยหลักสูตรต่างๆ ,กิจกรรมมากมายและโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ปัญหาคือ บุคลากรไม่ยอมพัฒนาตัวเองเท่าที่ควร ทำให้สิ่งที่ใส่เข้าไป ไม่เท่ากับศักยภาพที่พนักงานส่งออกมาใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง

อบรม สัมมนา การที่บุคลากรยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ คงขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความกลัว, ข้ออ้างต่างๆ,เป้าหมายไม่ชัดเจน, การมีทัศนคติเชิงลบ กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม หาก HRD สามารถที่จะเข้าใจ และ/หรือทำให้เข้าใจและอยากเปลียนแปลงตัวเอง ด้วย บทบาทการเป็นโค้ช ของ HRD ย่อมจะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเอง และส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

อบรม สัมมนา HRD ขององค์กรที่สามบทบาทโค้ชกับพนักงานทุกท่าน เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรใด้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จะทำให้เกิดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของนโยบายของบริษัทโดยผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรของ HRD ทำให้ตอบรับแผนการพัฒนาที่องค์กรจัดไว้ให้ด้วยดี มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กรมองเห็นองค์กรในด้านดีๆมากขึ้น

“คุณสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่หรือยัง ลองเป็นโค้ชให้กับตัวเองดูสิ.....แล้วคุณจะอยากเป็นโค้ชให้ผู้อื่นมาก”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา ทำให้ HRD เห็นประโยชน์ในบทบาทของตัวเองที่เป็นโค้ช ขององค์กร
อบรม สัมมนาเพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที
อบรม สัมมนา ทำให้ HRD เรียนรู้เทคนิคการจูงใจและการกระตุ้นให้ผู้อื่นยอมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวของเขาเอง
ทำให้ภาพลักษณ์ของ HRD ในสายตาของบุคลากรคือ ผู้ที่ช่วยเหลือให้เขาเติบโตและมีความสุขกับองค์กร ในฐานะที่เป็นโค้ชให้กับเขาในเรื่องการพัฒนาตัวเอง

“เคล็ดลับการพัฒนาบุคลากร คือ ทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองก่อน”

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
อบรม สัมมนา HRD หน่วยงานสำคัญขององค์กร
      อบรม สัมมนา ภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ HRD
      อบรม สัมมนา อุปสรรค / ข้อจำกัดของแผนพัฒนาบุลากร
      อบรม สัมมนา การพัฒนาเป็นเรื่องดี....แต่พนักงานมำไมไม่พัฒนา
      อบรม สัมมนา ทำอย่างไรให้แผนการพัฒนามใด้ผลตามเป้าหมาย


อบรม สัมมนา โค้ช...บุคลากรที่ทำให้ผู้อื่นใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่
      อบรม สัมมนา ทำไมคนจึงใช้ศักยภาพไม่เต็มที่
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจผู้อื่นหัวใจสำคัญของโค้ช
      อบรม สัมมนา โค้ชช่วยผู้อื่นให้มีพลังมากขึ้น
      อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำของโค้ช


อบรม สัมมนา HRD.......ในบทบาทของการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ความต้องการของบุคลากร พัฒนาเขาโดยให้เขาพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา แก้ไขช่องว่างภายในองค์กรด้วยบทบาทโค้ช


อบรม สัมมนา คุณคือ โค้ชขององค์กร
      อบรม สัมมนา กำหนดบทบาทของตัวเองใหม่
      อบรม สัมมนา พัฒนาคุณสมบัติของโค้ชที่ดี
      อบรม สัมมนา สร้างเทคนิคการจูงใจด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
      อบรม สัมมนา คุณจะมีความสุขเมื่อคุณเป็นโค้ช

“ โค้ช ดึงศักยภาพผู้อื่นเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเอง นั่นคือ ภารกิจของ HRDนั่นเอง ”

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง

อบรม สัมมนา การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

กลุ่มผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|