In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร คุณ คือ...นักการตลาดขององค์กร

(Marketing of The Organization)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 5 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การตลาด (Marketing) หมายถึง สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อหวังสร้างและแลกเปลี่ยนมูลค่ากับลูกค้า การตลาดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง และการทำงานร่วมกันของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร

อบรม สัมมนา บุคลากรภายในองค์กร การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์มาใช้ดำเนินการจริงในองค์กร รวมไปถึงการมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการขยายขีดความสามารถขององค์กรเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีผลกำไร

อบรม สัมมนา การร่วมแรงร่วมใจกันในการผลักดัน สินค้า/บริการขององค์กร โดยการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยตรงในทุกๆ ตำแหน่งงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการและเกิดความภักดีในองค์กรและกลายเป็นลูกค้าตลาดในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและเกิดความเข้าใจในภารกิจของทีมงานด้านการตลาดมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสินค้า/บริการที่ทีมงานการตลาดคิดขึ้นและพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือในการผลักดันคุณค่าไปถึงลูกค้า
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเวทีให้กับทีมงานการตลาดได้มีโอกาสในการสื่อสาร แนวความคิดด้านการตลาดให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบในระดับหนึ่ง
อบรม สัมมนา เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร และร่วมกันทำงานแบบทีมเวิร์ค (Team Work)

หัวข้อหลักในการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ

อบรม สัมมนา การตลาดพื้นฐาน..........เรื่องง่าย ๆ สำหรับทุกคน
      อบรม สัมมนา 4Ps ใช้กันทั่วไป
      อบรม สัมมนา ประเมิน 4Ps กันหน่อย (Work Shop)
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ตลาดด้วย Model น่าสนใจ
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมผู้บริโภค..........เรื่องสำคัญที่ต้องรู้


อบรม สัมมนา นักการตลาดขององค์กร
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
      อบรม สัมมนา ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน (SWOT)
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายทางการตลาด
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์ที่เหมาะสม
      อบรม สัมมนา แผนปฏิบัติการที่แม่นยำ
      อบรม สัมมนา คัมภีร์ “แผนการตลาดฉบับย่อ” (Work Shop)


อบรม สัมมนา ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะทีมงานทุกคน (Team work)
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญของทีม
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา ภารกิจสำคัญของทีม (Work Shop)


อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี
      อบรม สัมมนา กล้าฝัน
      อบรม สัมมนา สื่อสาร
      อบรม สัมมนา รับฟัง
      อบรม สัมมนา ลงมือทำ

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ(Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|