In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การตลาดเชิงกลยุทธ์...หัวใจแห่งความสำเร็จ

(Marketing Straiegic)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 7 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัททุกแห่งต่างก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยาก ในภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาต้องเลือกตลาดเป้าหมายอย่างรอบคอบ , พัฒนาคุณสมบัติและคุณประโยชน์สูงสุดของผลิตภัณฑ์ , กำหนดราคาอย่างมีประสิทธิผล , ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและการจัดสรรหน่วยงานขายและงบประมาณการตลาดอย่างเหมาะสม

อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงในด้านการตลาดจวบจนกระทั่งปัจจุบันถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับแนวคิดและหลักปฏิบัติด้านการตลาดในอนาคตจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีก ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ก็กำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อและการขายอย่างใหญ่หลวง

อบรม สัมมนา การตลาดเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นผู้จัดการและหัวหน้างานในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร ต้องร่วมกันระดมสมองในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมกับร่วมกำหนดกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ จึงจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด สินค้า/บริการ ขององค์กรมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะนำไปชี้แจงและอธิบายให้ทีมงานเข้าใจได้
อบรม สัมมนา เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานทางการตลาดตั้งแต่การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด , การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด , การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบริหารการตลาดให้สอดคล้องกัน
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ และสามารถร่วมจัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์กับทีมงานด้านการตลาดได้ในอนาคต
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความสามัคคีในการร่วมกันคิดสินค้า/บริการขององค์กรซึ่งทุก ๆ คนต้องมีส่วนร่วมในการส่งมองคุณค่าให้กับลูกค้า

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา วิเคราะห์ทิศทางขององค์กร
      อบรม สัมมนา วิสัยทัศน์ (Vision)
      อบรม สัมมนา ภารกิจ (Mission)
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ (Objective)
      อบรม สัมมนา เป้าหมาย (Goal)

อบรม สัมมนา การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
      อบรม สัมมนา ประเมินสถานการณ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การตลาด
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมาย


อบรม สัมมนา การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
      อบรม สัมมนาารแบ่งกลุ่มทางการตลาด
      อบรม สัมมนา นโยบายผลิตภัณฑ์
      อบรม สัมมนา การเข้าสู่ตลาด
      อบรม สัมมนา การตัดต่อสื่อสารทางการตลาด


อบรม สัมมนา การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา การบริหารงานขาย
      อบรม สัมมนา การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า


อบรม สัมมนา การบริหารการตลาด
      อบรม สัมมนา การจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การประเมินและควบคุมผลการปฏิบัติงานด้านการตลาด

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ(Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเองโดยทำให้ผู้เข้าอบรมยมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

อบรม สัมมนา การร่วมกันทำแผนงานด้านการตลาดในระหว่างการฝึกอบรมจะทำให้ได้เนื้อหาคร่าว ๆ ในระดับหนึ่ง ที่นำไปกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ขององค์กรต่อไปในอนาคต และพร้อมที่จะช่วยกันนำไปให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า เพราะได้มีส่วนร่วมในแผนการตลาดนั้น ๆ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย                                                
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|