In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

(Negotiation )
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญต่อการขายอย่างมาก เพราะการขายได้โดยที่ลูกค้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ เราก็จะสามารถขายได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้อขาย ก็จะเกิดการซื้อซ้ำต่อไปอีกในอนาคต

อบรม สัมมนา พนักงานขายที่ดีควรมี “ ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation skill ) ” เพื่อให้กระบวนการขายดำเนินต่อไปจนถึงการปิดการขาย ดั้งนั้น พนักงานขายควรให้ความสำคัญกับการเจรจาต่อรอง มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่คิดว่าเป็นความเครียด

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองนั้น ต้องพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ
      1. รู้เขา : รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ( จับถูก )
      2. รู้เรา : รู้จุดเด่นและคุณค่าของตัวเอง (เชื่อมั่น)
แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ได้รับตามเป้าหมายของตัวเอง เกิดความรู้สึกว่า ชนะทั้งคู่ (Win : Win)

"การเจรจาต่อรองที่ดี คู่เจรจาต้องรู้สึกชนะทั้งคู่"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเสริมแนวความคิดในเรื่องการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่มุ่งแต่เอาชนะลูกค้า
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้พนักงานขายสามารถนำไปปรับใช้ ตามสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้เกิดการฝึกฝนคุณสมบัติที่ดีในการเป็นนักเจรจาต่อรอง ที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในงานขายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง (Negotiation ) คืออะไร ?
      อบรม สัมมนา คุณเป็นนักเจรจาต่อรองหรือไม่ ?
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา Work shop : สร้างเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเจรจาที่ดี
      อบรม สัมมนา สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา วิธีชนะมิตรและการจูงใจ
      อบรม สัมมนา การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : พัฒนาแนวความคิดของตัวเอง


อบรม สัมมนา สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรอง ( Negotiation skill )
      อบรม สัมมนา กำหนดจุดประสงค์
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวก่อนเริ่มเจรจา
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการเจรจาอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา สรุปผลลัพธ์การเจรจาแบบ Win : Win
      อบรม สัมมนา Workshop : : ออกแบบโปรแกรมการเจรจาต่อรอง


อบรม สัมมนา คุณสมบัติของการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ความคิดเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา มนุษย์สัมพันธ์
      อบรม สัมมนา มุ่งมั่นต่อป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวก
      อบรม สัมมนา Workshop : เลือกคุณสมบัติเพื่อการพัฒนา


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม ( คัมภีร์การเจรจา)

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|