(หลักสูตร 2 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง

(Professional Matchmaker)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง
update 1 ธ.ค. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ทิศทางธุรกิจ ในปัจจุบัน มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน การแข่งขันก็รุนแรงเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรใดที่ปรับตัวได้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดความยากลำบากเพราะจะขยายให้องค์กรเติบโต ก็มีอุปสรรคมากมาย จะบริหารองค์กรขนาดเล็กแบบเดิมๆ ก็จะไปได้ลำบากมากขึ้น

อบรม สัมมนา เถ้าแก่ธุรกิจ ส่วนใหญ่มีแนวความคิดที่จะขยายธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการเพิ่มสาขาให้เข้าถึงพื้นที่ลูกค้าเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า แต่ก็มีอุปสรรคที่บุคลากร ซึ่งไม่พร้อมในการขยายตัว ทำให้เกิดการชะงักในการดำเนินการ

อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจึงนับเป็นหัวใจสำคัญที่เถ้าแก่ต้องเรียนรู้ และดำเนินการให้ครบถ้วนในการสร้างและพัฒนาองค์กร ให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจ และเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดของการพัฒนาองค์กร ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สร้างกรอบและแนวความคิดในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ให้เถ้าแก่สามารถเลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง
อบรม สัมมนา ทำให้เถ้าแก่มองเห็นภาพองค์กรของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง
อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เถ้าแก่เกิดกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบุคลากร (คน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของเนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดประเด็นสำคัญๆ
      อบรม สัมมนา ทิศทางขององค์กร
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์องค์กรในฝัน
      อบรม สัมมนา อุปสรรค/ข้อจำกัดในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิด ที่สกัดกั้นการพัฒนา


อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
      อบรม สัมมนา กำหนดโครงสร้างทีมงาน
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์ขององค์กร
      อบรม สัมมนา แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์


อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา คุณ คือ แม่ทัพ
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้นำ
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์เกี่ยวกับคน (สร้าง, สั่งสอน, ส่งเสริม)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจัดวางคนที่เหมาะสม


อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางการบริหารงาน
      อบรม สัมมนา เลือกทำเรื่องที่สำคัญ (ตลาด, เงิน, คน, ระบบ)
      อบรม สัมมนา การประชุมทีมงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดรูปแบบและ Style ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบริหารแบบให้เขาบริหารตัวเอง


อบรม สัมมนา เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ
      อบรม สัมมนา ด้านการตลาดและขาย
      อบรม สัมมนา ด้านการพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา ด้านการบริหารระบบงาน
      อบรม สัมมนา ด้านจิตวิทยาการจูงใจผู้อื่น

      อบรม สัมมนา การสัมมนาใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
      อบรม สัมมนา เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสำคัญ
      อบรม สัมมนา การทำ Workshop ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา สร้างบรรยากาศแบบสนุกสนานเป็นกันเอง
      อบรม สัมมนา ทำให้เกิดสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร
      อบรม สัมมนา การบ้านสำหรับนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาที่คล้ายสถานการณ์จริง เพื่อการเรียนรู้

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|