In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการขาย สำหรับ นักขายในฐานะที่ปรึกษา

(Sales Consult )
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 13 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ลูกค้า คือ จุดที่ต้องเน้นให้ความสำคัญ การดำเนินการเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางธุรกิจ และได้รับผลลัพธ์เชิงบวกวัดได้ คือ เป้าหมายพื้นฐานของการทำการขายทั้งหมด

อบรม สัมมนา ลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่เข้าใจตัวเขา ภาระหน้าที่ของเขาและปัญหาของเขา เขาต้องการที่จะทำธุรกิจกับใครก็ตามที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาผู้สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสถานการณ์ของตน

อบรม สัมมนา พนักงานขายที่ดีต้องพยายามยกระดับตัวเองจากการเป็นเซลล์ (Sales) มาเป็นที่ปรึกษา(Consultant) ของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุด (Solutions) ให้กับความต้องการและปัญหานั้นๆอย่างสม่ำเสมอ

อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับลูกค้าในเชิงเทคนิคมากกว่าแค่นำเสนอขายเท่านั้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่นและความรู้ความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรมออกมาใช้ใน การสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าฝึกอบรม กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) และลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขายสำหรับช่างเทคนิค ทำให้นำสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวเองที่ลูกค้าต้องการออกมาสร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สำรวจตัวคุณเองเรื่องงานขายในทัศนคติของคุณ
      อบรม สัมมนา นิยามงานขายคืออะไร ?
      อบรม สัมมนา คุณมีความชอบในงานขายแค่ไหน ?
      อบรม สัมมนา คุณมีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ?
      อบรม สัมมนา ถ้าต้องนำเสนอขาย คุณคิดจะทำอย่างไร ?


อบรม สัมมนา คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
      อบรม สัมมนา มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่ นำเสนออย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงในด้านเทคนิค อย่างครบถ้วน
      อบรม สัมมนา สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
      อบรม สัมมนา ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้ามากกว่านำเสนอขาย
      อบรม สัมมนา มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้า เกิดความเข้าใจ ใน Solution

อบรม สัมมนา กระบวนการขายพื้นฐาน
      อบรม สัมมนา ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ
      อบรม สัมมนา บริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา เข้าถึงบุคคลที่ตัดสินใจได้
      อบรม สัมมนา วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา ทคนิคการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา ดำเนินการปิดการขายแบบ WIN : WIN


อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
      อบรม สัมมนา มุ่งมั่นในเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกในงานขาย
      อบรม สัมมนา การมีวินัยในตัวเอง
      อบรม สัมมนา มนุษยสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบ


อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง (การบ้านสำหรับฝึกฝน)

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้ทันที เพราะเกิดความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้ และกำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมลงมือเขียน “ เทคนิคการขายด้วยตัวเอง ” ขึ้นมาได้ ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้มองเห็นจุดเด่นและคุณค่าของตัวเองที่ลูกค้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

อบรม สัมมนา แบบฝึกหัดเพื่อนำไปสร้างเป็นคัมภีร์การขายใน Style ของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และเป็นธรรมชาติในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|