In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 11 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ต้องจบที่ “การปิดการขาย” ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ควรได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและความเต็มใจอย่างแท้จริง การขายครั้งนั้นจึงจะเป็นการขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

เทคนิค “การปิดการขาย” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานขายส่วนใหญ่ไม่สามารถปิดการขายได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
      อบรม สัมมนา กลัวลูกค้าปฏิเสธจึงไม่กล้าเสนอปิดการขาย
      อบรม สัมมนา ปิดการขายก่อนเวลาอันควร
      อบรม สัมมนา จินตนาการผลลัพธ์เชิงลบมากเกินไป
      อบรม สัมมนา ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับปิดการขาย
      อบรม สัมมนา ขาดเทคนิคปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ

การสร้าง “คัมภีร์ปิดการขาย” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องจำเป็นของพนักงานขาย เพราะรูปแบบการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน การสร้างแนวทางของตัวเองที่เหมาะสมย่อมเกิดประสิทธิผลมากกว่า

วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน จนกระทั่งถึงจุดปิดการขายที่แม่นยำ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการใช้หลักการด้านจิตวิทยาปิดการขายของตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อนำเสนอเทคนิคการปิดการขายแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สร้างวงจรการขายอย่างมีระบบ รอปิดการขาย
      อบรม สัมมนา วงจรการขายคัดกรองลูกค้าคุณภาพ
      อบรม สัมมนา กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
      อบรม สัมมนา ประเมินสถานการณ์ให้แน่ชัดด้วยข้อมูล
      อบรม สัมมนา ปิดการขายอย่างมีเทคนิค
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างวงจากการขายของตัวเอง


อบรม สัมมนา จิตวิทยาการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: สร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆ

      อบรม สัมมนา การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ
      อบรม สัมมนา การปิดการขายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การปิดการขายด้วยเชิงรุกเพื่อชัยชนะ
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing: เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กำหนดประเภทลูกค้าให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา วางแผนแนวทางการขายอย่างมีระบบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคกระตุ้นเพื่อสร้างสัญญาณซื้อของลูกค้า
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลังกับลูกค้า
      อบรม สัมมนา เทคนิคปิดการขาย Style ตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|