(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

(Selling Skill with DISC)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรงานขาย การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า
update 5 ต.ค. 59
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจน เพราะทักษะการขายที่ดี เป็นธรรมชาติ ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลในการขาย และมีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้ทุกเหตุการณ์และสามารถเอาชนะใจลูกค้า ได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองใน Style ที่เป็นอยู่ เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของลูกค้า แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วย เทคนิคการประเมิน DISC ย่อมทำให้พนักงานขายสามารถใช้จุดเด่น (คุณลักษณะที่ดี) กับทักษะการขายของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า (DISC) จะทำให้การดำเนินการขายมีประสิทธิผลและเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิผล โดยใช้หลักการต่างๆ ดังนี้
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย DISC
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
      อบรม สัมมนา การจูงใจลูกค้าด้วย Positive Psychology
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้าด้วย NLP

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า ช่วยทำให้การขายเกิดประสิทธิผลสูงสุดเปรียบเสมือนคำโบราณที่ว่าไว้ “รู้เขา รู้เรา ขายได้แน่นอน”

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของทักษะการขายเชิงลึก และแนวทางการพัฒนาทักษะการขายที่เป็น Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตัวเองและลูกค้าด้วย DISC ทำให้เกิดความเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับคุณลักษณะ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลและปฏิบัติได้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเวทีการฝึกฝนและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปได้จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หลักการพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการขาย
      อบรม สัมมนา แก่นสำคัญของทักษะการขายต่างๆ
      อบรม สัมมนา แนวทางการพัฒนาทักษะการขายให้เป็นธรรมชาติ
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการนำทักษะการขายไปประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดหลักการพัฒนาทักษะการขายของตัวเอง

อบรม สัมมนา การเรียนรู้ Style ตัวเอง เข้าใจลูกค้าด้วย DISC
      อบรม สัมมนา ความหมายของการประเมิน DISC
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเข้าใจลูกค้าด้วย DISC
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ทักษะการขายกับรูปแบบ DISC
      อบรม สัมมนา การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึกให้มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอเข้าถึงกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามเปิด & การฟังเชิงลึก
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองได้ความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์ขั้นเทพ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า
      อบรม สัมมนา การปฏิบัติกับลูกค้าตามคุณลักษณะของลูกค้า
      อบรม สัมมนา การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดกระบวนการขายด้วยเทคนิคต่างๆ

อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|