In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร จิตวิทยาบริการ…เข้าถึงหัวใจลูกค้า

(Service Customer)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 16 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การให้บริหารลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อธุรกิจในปัจจุบัน เพราะลูกค้าสามารถเลือกรับบริการจากใครก็ได้ที่ให้บริการที่ดีที่สุด เนื่องจากการแข่งขันในขณะนี้มีความรุนแรง และทุกๆองค์กรต่างให้ความสำคัญเรื่องการบริการเป็นอย่างมาก

อบรม สัมมนา การพัฒนาพนักงานให้มีหัวใจในการบริการ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำอยู่ , มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำอยู่ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (ทั้งลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอก) สามารถจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม และเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมเกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว

อบรม สัมมนา การสร้างให้พนักงานมีมุมมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้น องค์กรต้องปลูกฝังค่านิยมการบริการลูกค้าด้วยใจ ( Service Mind ) ที่มิใช่ทำได้เพียงชั่วข้ามคืน ต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัยติดตัวพนักงาน แล้วจะทำให้หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนได้

อบรม สัมมนา การให้บริการที่ดีเลิศนั้น มิใช่เป็นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า แต่เป็นการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในด้านการให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
อบรม สัมมนา เพื่อกำหนดแบบฝึกฝนสำหรับการพัฒนาตัวเองของเจ้าหน้าที่ให้กลายเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
อบรม สัมมนา เพื่อสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ให้เป็นแนวคิดของพนักงานในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การชนะมิตร , การจูงใจผู้อื่น , การชนะข้อโต้แย้ง เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร สร้างหัวใจบริการที่ดีเลิศ ... ภายในตัวคุณ

อบรม สัมมนา คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ... เชื่อหรือไม่ ?
      อบรม สัมมนา ศักยภาพของคุณ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติของคุณ
      อบรม สัมมนา ชีวิตของคุณ


อบรม สัมมนา ตรวจสอบแนวความคิดของคุณในเรื่องการให้บริการ

อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการบริการ
      อบรม สัมมนา ความพึงพอใจ (Satisfaction)
      อบรม สัมมนา ความคาดหวัง (Expectation)
      อบรม สัมมนา ความพร้อม (Readiness)
      อบรม สัมมนา ความมีคุณค่า (Values)
      อบรม สัมมนา ความสนใจ (Interest)
      อบรม สัมมนา ความมีไมตรีจิต (Courtesy)
      อบรม สัมมนา ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)


อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้
      อบรม สัมมนา ทัศนคติของคุณบอกการกระทำของคุณ
      อบรม สัมมนา หลีกเลี่ยงโจรปล้นความสุข
      อบรม สัมมนา เลือกมุมมองในแง่ดี
      อบรม สัมมนา เป็นคนดีเพื่อให้ได้สิ่งดี


อบรม สัมมนา เทคนิคชนะมิตรและจูงใจผู้คน
      อบรม สัมมนา ยิ้ม
      อบรม สัมมนา ให้ความสำคัญในเรื่องที่เขาสนใจ
      อบรม สัมมนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
      อบรม สัมมนา หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง

อบรม สัมมนา คุณเลือกเป็นผู้ให้บริการที่ดีเลิศด้วยตัวคุณเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
      อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
      อบรม สัมมนา Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที

อบรม สัมมนา ทำให้การเรียนรู้เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ทุกคนอยากถาม และอยากตอบคำถาม ทำให้สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง

อบรม สัมมนา กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
พนักงานฝ่ายขาย
พนักงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|