อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร ขายอย่างไร….ให้สนุกกับงานขาย

(How to Sell Enjoy Sales)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 15 SEP 2014

"มองงานขายเป็นเพียงเกมส์…ที่ท้าทาย รักงานขาย…ด้วยใจ"

หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา การแข่งขันในธุรกิจองค์ประกอบหลักคือยอดขายขององค์กร ที่เป็นดัชนีชี้วัดความได้เปรียบเสียเปรียบที่ชัดเจน ดังนั้นองค์กรส่วในจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านงานขายเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาทั้งด้านทักษะการขายและศักยภาพของพนักงานขายที่สามารถนำมาเพิ่มยอดขาย ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม สัมมนา พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในการทำงานขายนั้น มีความจำเป็นที่ต้องมีความเก่งในการบริหารจัดการให้ครบรอบด้าน เช่น การเตรียมตัวเอง เตรียมทีมงาน เตรียมระบบงาน และที่สำคัญต้องเตรียมการเข้าพบกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

อบรม สัมมนา พนักงานขายที่ “รักงานขาย” ด้วยใจนั้น มักสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้โดยง่าย ด้วยหลักคิดที่เน้นทัศนคติเชิงบวก 360 องศา กับงานขาย และมองปัญหาเป็นเพียงประสบการณ์ที่จะก้าวข้ามไปยังความสำเร็จได้อย่างมั่นคง กับจุดมุ่งหมายที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของตนเอง เหมือนการช่วยเพื่อนด้วยใจจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

อบรม สัมมนา เพี่อให้พนักงานขายเห็นความสำคัญของตนเอง ดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้กับองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อให้พนักงานขายเห็นความสำคัญของการทำงานขายอย่างมีแผนงาน
อบรม สัมมนา เพื่อให้พนักงานขายบรรลุเป้าหมายด้วยความสุขและสนุก

หัวข้อการอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
        อบรม สัมมนา นิยามงานขายของตนเองอย่างไร ?
        อบรม สัมมนา คุณรักในงานขายมากเพียงใด ?
        อบรม สัมมนา คุณค่าของคุณที่ลูกค้าชอบและต้องการคืออะไร ?
        อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไร ? กับการนำเสนอขายสินค้า


อบรม สัมมนา สำรวจข้อมูลพื้นฐานของคุณ ก่อนทำการขาย
        อบรม สัมมนา วิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจ
        อบรม สัมมนา ขนาดของตลาดที่คาดหวัง
        อบรม สัมมนา วิเคราะห์ 4 P’s ขององค์กร
        อบรม สัมมนา ลูกค้าเป้าหมายที่เลือกสรร
        อบรม สัมมนา เป้าหมายที่คาดหวังกับสถานการณ์ปัจจุบัน


อบรม สัมมนา กระบวนการขายที่เหนือชั้น
        อบรม สัมมนา วางเป้าหมายอย่างชัดเจน ( เวลา, ลูกค้า,สินค้า) ทำแผนงานอย่างละเอียด ด้วยตนเอง
        อบรม สัมมนา ทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น
        อบรม สัมมนา ประเมินแผนงานขายตามกำหนด
        อบรม สัมมนา พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง


อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารงานขายอย่างเห็นผล
        อบรม สัมมนา เตรียมตัวก่อนการขายด้วย 5 รู้
        อบรม สัมมนา ค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยด้วยสคริป
        อบรม สัมมนา ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
        อบรม สัมมนา บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
        อบรม สัมมนา 
เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา พนักงานขาย
อบรม สัมมนา ผู้จัดการทีมงานขาย
อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
อบรม สัมมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|