อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การนำเสนอทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร

(Tele Marketing For Coporate)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 15 SEP 2014

"การใช้โทรศัพท์นำเสนอ เป็นการขยายตลาดอย่างรวดเร็ว และเจาะจง"

หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา ทีมงานขายมีความวุ่นวายใจในการถูกปฏิเสธ ส่งผลกระทบต่อยอดขายขององค์กร ในการสนับสนุนทีมขายมีทีมธุรการที่ได้คุยกับลูกค้าเชิงรับอยู่แล้ว สามารถนำมาพัฒนาต่อให้ทำงานเชิงรุกได้ในนามน้องใหม่ทีม เทเลมาร์เก็ตติ้งที่สามารถทำงานเอกสารได้เก่ง พัฒนาทักษะการคุยให้ดีขึ้น เป็นการลดความเครียดในการทำงาน

อบรม สัมมนา ทีมงานเทเลมาร์เก็ตติ้งสามารถพัฒนาเป็นทีมงานขาย ในอนาคตได้ที่มีความสามารถในเรื่องของการทำงานประจำ และความสนุกในการทำงานขาย จึงเป็นแผนการพัฒนาทีมงานขายขององค์กรที่ยั่งยืนได้อย่างดี

อบรม สัมมนา พนักงานเทเลอาจกังวลกับการทำงานขายเนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม กลัวว่าจะผิดพลาดกับลูกค้า และพนักงานขาย หากเรามีวิธีการลดความคาดหวังให้ทีมเทเลทำงานเพียงแค่ค้นหาความต้องการ จากแนวคิดหรือหัวข้อที่ทีมงานขายกำหนดมา ให้กรอกคำตอบในช่องว่าง เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนัก

อบรม สัมมนา พนักงานเทเลเราสร้างมาเพื่อเผชิญกับการถูกปฏิเสธ จึงได้ฝึกฝนเรื่องความอดทน ความมีวินัยไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อัตราเฉลี่ยความสนในในการเพิ่มลูกค้า เช่นเพิ่มลูกค้า 1 ต้องเพิ่มปริมาณการโทร 20 ราย จึงสามารถลดความกดดันจากความคาดหวังในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยกลยุทธ์ “เทเลมาร์เก็ตติ้ง” ที่แตกต่าง
อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะนำเสนอให้กับทีมเทเลในการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา เพื่อมีคู่มือการจัดวางระบบงานเทเลมาร์เก็ตติ้งอย่างมีรูปแบบในสไตล์ขององค์กรคุณ

หัวข้อการอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับปัจจุบัน
        อบรม สัมมนา นิยามงานนำเสนอทางโทรศัพท์ของเทล
        อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์งานขายทางโทรศัพท์ที่ดีมีคุณค่า
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่….คุณพบเจออยู่ประจำ


อบรม สัมมนา เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตคุณเปลี่ยน “โปรแกรมการทำงานแนวใหม่”
        อบรม สัมมนา ก้าวข้ามอุปสรรค ด้วยความเชื่อ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
        อบรม สัมมนา นำแนวคิดเชิงบวกมาประยุกต์ใช้ในนำเสนอทางโทรศัพท์


อบรม สัมมนา ทักษะงานขายที่นักขายทางโทรศัพท์มั่นใจได้ว่า “ประสบความสำเร็จ”
        อบรม สัมมนา การศึกษา 5 รู้ขององค์การอย่างจริงจัง
        อบรม สัมมนา การทำคู่มือการนำเสนอของตนเอง สไตล์ตัวเอง
        อบรม สัมมนา การเขียนสคริปอย่างไรให้ได้ใจ และงาน
        อบรม สัมมนา การใช้คำถามในการหาความต้องการอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา การทำงานระบบข้อมูล เพื่อส่งต่อลูกค้าได้อย่างชัดเจน
        อบรม สัมมนา การมอบหมายและติดตามงานด้วยใจรักบริการ


อบรม สัมมนา ฝึกฝนทักษะการขายอย่างสร้างสรรค์

        อบรม สัมมนา ฝึกซ้อมการเขียนและบันทึก
        อบรม สัมมนา ฝึกซ้อมการเจรจาต่อรอง


อบรม สัมมนา คุณสมบัติสำคัญของ “เทเลมาร์เก็ตติ้ง”
        อบรม สัมมนา มีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพของตนเอง
        อบรม สัมมนา มีวินัยในการทำงาน
        อบรม สัมมนา มีความเชื่อมั่น และรักตัวเอง ..ถูกทาง
        อบรม สัมมนา มีความกล้าหาญในการเผชิญกับการถูกปฏิเสธ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา พนักงานประจำจุดขาย
อบรม สัมมนา พนักงานขาย
อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|