อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น

(Excellent Tele sales)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 15 SEP 2014

"การขายทางโทรศัพท์ สร้างความประทับใจ ใส่ใจแผนงาน บริหารยอดขาย"

หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร

อบรม สัมมนา เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดการลดเวลาการเดินทาง หรือด้วยการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

อบรม สัมมนา การขายทางโทรศัพท์เป็นประเด็นสำคัญที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ เช่น Tele Marketing, Tele Sales หรือ CRM มีความสะดวกในการเจาะกลุ่มคนได้กว้างและเร็ว

อบรม สัมมนา ส่วนงานขายทางโทรศัพท์เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถในการทำงานด้วยวินัย จิดใจที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อเป็นคนเก่งขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตัวเองในการทำงานขายทางโทรศัพท์ และสำรวจสุขภาพงานขายของตัวเอง ด้วยการค้นหานิยามงานขายทางโทรศัพท์ ด้วยตัวเองว่าเป็นงานที่ชอบและหลงไหลระดับใด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการขายทางโทรศัพท์ ในมุมมองด้านบวก และสามารถพัฒนาเป็นกระบวนการขายของตัวเองในสไตล์ที่ตัวเองถนัด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานขายทางโทรศัพท์ได้บรรลุเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงานขายทางโทรศัพท์ที่เหนือชั้นสไตล์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
        อบรม สัมมนา นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
        อบรม สัมมนา วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
        อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไร กับการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์?
        อบรม สัมมนา คุณค่าของคุณและองค์กรที่ลูกค้าชื่นชอบ หรือ ต้องการคืออะไร ?


อบรม สัมมนา เปลี่ยนแปลงตัวเอง…เพื่อการทำงานขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ
        อบรม สัมมนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต
        อบรม สัมมนา โปรแกรมใหม่…นิยามใหม่ในคนเดิม
        อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานขายทางโทรศัพท์


อบรม สัมมนา ความรู้พื้นฐานขององค์กร ด้วยองค์ประกอบ 5 รู้สำคัญ
        อบรม สัมมนา รู้จักบริษัท
        อบรม สัมมนา รู้จักสินค้า
        อบรม สัมมนา รู้จักลูกค้า
        อบรม สัมมนา รู้จักคู่แข่ง
        อบรม สัมมนา รู้จักตัวเอง

อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
        อบรม สัมมนา เขียนสคริป …ค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นใจ
        อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์…ด้วยการรู้จักธรรมชาติของมนุษย์
        อบรม สัมมนา ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
        อบรม สัมมนา บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
        อบรม สัมมนา กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา พนักงานขาย
อบรม สัมมนา ผู้จัดการทีมงานขาย
อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
อบรม สัมมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|