In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 12 JAN 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา นักขายที่ประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเสนอขาย มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคของการนำเสนอขาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้จากการมุ่งมั่นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง

“คำถามเดียวที่พวกเขาถามคือ ทำอย่างไร?”

อบรม สัมมนา การนำเสนอขายที่ดีต้องเริ่มต้นที่ ...
      อบรม สัมมนา เป้าหมายชัดเจน
      อบรม สัมมนา เตรียมข้อมูลที่สำคัญ
      อบรม สัมมนา ซักซ้อมบทพูด, คำถาม-คำตอบอยู่บ่อยๆ
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง และตัวเอง
      อบรม สัมมนา วางแผนการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์

อบรม สัมมนา การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น
      อบรม สัมมนา ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ
      อบรม สัมมนา ทักษะในการขายให้โดนใจ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการวางแผนงานขายได้ด้วยตัวเองอย่างมีแบบแผน สามารถกำหนดการวัดผลได้ชัดเจน
อบรม สัมมนา เพื่อให้แนวความคิดในการเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญก่อนการนำเสนองานขาย ทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในการนำเสนอขายมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายที่มีแบบแผนของตัวเอง สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายยอดขายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายยอดขายหลัก >> เป้าหมายย่อย
      อบรม สัมมนา มูลค่าตลาดลูกค้าคาดหวัง
      อบรม สัมมนา บริหารเป้าหมายด้วย Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา กำหนดแผนบริหารงานขายด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop: จัดทำแผนงานขายเชิงกลยุทธ์

อบรม สัมมนา การเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับงานขายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา เรื่องสำคัญ 5 รู้ของนักขาย
      อบรม สัมมนา คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าที่พบบ่อย
      อบรม สัมมนา คำถามเพื่อค้นหาความต้องการซื้อเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: แบบฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับงานขาย

อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอขายให้โดนใจ
      อบรม สัมมนา บทพูดในถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เข้าใจถึงลูกค้า
      อบรม สัมมนา หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop: การนำเสนอขายด้วยรูปแบบของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า
      อบรม สัมมนา Role Playing: การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง

อบรม สัมมนา คุณสมบัติหลักของนักขายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา รักงานขาย มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย ?วางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
      อบรม สัมมนา กระตุ้นตัวเองด้วยการเอาชนะความกลัว
      อบรม สัมมนา มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเองโดยทำให้ผู้เข้าอบรมยมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

อบรม สัมมนา การร่วมกันทำแผนงานด้านการตลาดในระหว่างการฝึกอบรมจะทำให้ได้เนื้อหาคร่าว ๆ ในระดับหนึ่ง ที่นำไปกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ขององค์กรต่อไปในอนาคต และพร้อมที่จะช่วยกันนำไปให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า เพราะได้มีส่วนร่วมในแผนการตลาดนั้น ๆ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|