Untitled Document
 
In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
Download Course outline ได้ที่นี่
Effective Tele Marketing Process (1 Day)
หลักสูตร สุดยอดระบบการขายทางโทรศัพท์ - (หลักสูตร 1 วัน)
หลักการ/แนวความคิด
ปัจจุบันนี้การขายการตลาดที่มีศักยภาพ ย่อมต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อเหนือการแข่งขัน และสร้างเวทีของตัวเองอย่างชัดเจน
การรู้จักตัวเอง ทีมงาน และกระบวนการ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเราสามารถสร้างจุดแข็งขององค์กรได้โดดเด่น ทั้งด้านทีมงาน กระบวนการ และสามารถเชื่อมกระบวนการภายในองค์กรได้อย่างลงตัวสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ความท้าทายของการแข่งขัน เป็นตัวเร่งภายนอกที่กระทบเข้ามาภายในองค์กร เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเราสามาร
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถกำหนดได้อย่างไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อำนาจ ความกลัว ความท้อแท้ มองเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น สิ่งอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งนั้นได้แน่นอน”
ศักยภาพทุกคนมีอยู่มากมาย ท่านหลงลืมวางไว้ที่ใด ลองทบทวน และหยิบมาใช้วันนี้
"ศักยภาพที่มีพลัง มาจากความคิดที่เชื่อมั่นในการคิดบวก"
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของวิทยากร ด้านกระบวนการเข้าถึงลูกค้าในแนวกว้างและรวดเร็ว
2. เพื่อแนะนำแนวทางการทำงาน Tele Marketing เชิงรุก พร้อมระบบงานครอบคลุมทีมงานขายร่วมกัน แบบทีมเวิร์ค
3. เพื่อเพิ่มพลังในการประสบความสำเร็จ และมองความผิดหวังเป็นประสบการณ์ที่ควรสะสม
เนื้อหาของหลักสูตร
รู้จักตัวเอง จากทัศนคติของท่าน
ส่องกระจกสะท้อนตัวเอง “มองเห็น รู้จัก เข้าใจตัวเอง” ด้วยตัวเอง
เลือกสรร สิ่งที่คุณชื่นชอบ “สร้างแบรนด์ของตัวเอง”
สิ่งที่สกัดกั้นการพัฒนาตัวเอง “กับดักในใจ”
เลือกหรือไม่ กับ “สิ่งใหม่ ที่ไม่คุ้นเคย”
เปลี่ยนแปลงตัวเอง…เพื่อตัวเอง
ฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงกับ “โจทย์ที่เราเลือก”
เช่น งานของเรา เพื่อนของเรา และทีมงานของเรา
มุ่งมั่น อดทน กับเป้าหมาย
สร้างความคุ้นเคยกับการลงมือทำทุกวัน
สร้างสรร ทำสิ่งใหม่ทุกวัน
เครื่องมือ เคล็ด(ไม่)ลับกับอาหารเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก
คำ (Key Word) ดีๆ สร้างพลัง
เป้าหมาย ดีๆ สร้างความมุ่งมั่น
เพื่อนและที่ปรึกษาดีๆ สร้างกำลังใจ
กุญแจ ของผู้ประสบความสำเร็จ
เปิดตู้แห่งความสำเร็จ
ปิดตู้แห่งความล้มเหลว
Download Course outline ได้ที่นี่
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|