บอกต่อหน้านี้
In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
ธณ จันทร์อัมพร Kaizen Continuous
Improvement
วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
หลักการ และเหตุผล
การปรับปรุงการทำงานต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบไคเซนคือการพัฒนาโดยผู้ทำงาน ณ จุดที่ทำ โดยผู้ที่ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากส่วนเล็กๆ ขององค์กร หากทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือภาพรวมที่สวยงามและยิ่งใหญ่
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. การเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนางาน
2. การรู้จักการสูญเสีย และอุปสรรคของงาน เพื่อการ ลด / ละ / เลิก
3. เรียนรู้ 5W + 1 H
4. เรียนรู้ระบบ ECRS  และ การนำไปใช้
 
เนื้อหาหลักสูตร
coaching แนวคิดแบบไคเซน
coaching วัตถุประสงค์ของการทำไคเซน
coaching ขั้นตอนการดำเนินไคเซน
coaching ประเภทของของเสีย (7 waste) พร้อมวิเคราะห์ และค้นหา

coaching 5W + 1 H :      5 คำถามหาที่มา และ 1 คำถามแก้อย่างไร
coaching ECRS (Eliminate/ Combine/ Reduce/ Simplify)
coaching Work shop ECRS
coaching นำเสนอแผนงาน

 
รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม
 
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้างาน, พนักงานปฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม - 1 วัน

 

 

 

 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
  Group Coaching
  หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |