บอกต่อหน้านี้
In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
ธณ จันทร์อัมพร Kaizen Continuous
Improvement
วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
หลักการ และเหตุผล
การปรับปรุงการทำงานต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบไคเซนคือการพัฒนาโดยผู้ทำงาน ณ จุดที่ทำ โดยผู้ที่ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากส่วนเล็กๆ ขององค์กร หากทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือภาพรวมที่สวยงามและยิ่งใหญ่
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. การเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนางาน
2. การรู้จักการสูญเสีย และอุปสรรคของงาน เพื่อการ ลด / ละ / เลิก
3. เรียนรู้ 5W + 1 H
4. เรียนรู้ระบบ ECRS  และ การนำไปใช้
 
เนื้อหาหลักสูตร
coaching แนวคิดแบบไคเซน
coaching วัตถุประสงค์ของการทำไคเซน
coaching ขั้นตอนการดำเนินไคเซน
coaching ประเภทของของเสีย (7 waste) พร้อมวิเคราะห์ และค้นหา

coaching 5W + 1 H :      5 คำถามหาที่มา และ 1 คำถามแก้อย่างไร
coaching ECRS (Eliminate/ Combine/ Reduce/ Simplify)
coaching Work shop ECRS
coaching นำเสนอแผนงาน

 
รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม
 
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้างาน, พนักงานปฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม - 1 วัน

 

 

 

 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  วันที่ 14 สิงหาคม 2557
  โดย อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
  วันที่ 19 สิงหาคม 2557
  โดย อ. สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557
  โดย อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
  Group Coaching
  สุดยอดเคล็ดลับ สร้างภาวะผู้นำด้วยตัวเอง
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557
  โดย อ. ภราดร จำนงเวช
     
  รวมหลักสูตร Public ที่เราดเปิดอบรม
  รวมหลักสูตร In-house ที่เราเปิดอบรม
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |