บอกต่อหน้านี้
In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
ธณ จันทร์อัมพร Kaizen Continuous
Improvement
วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
หลักการ และเหตุผล
การปรับปรุงการทำงานต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบไคเซนคือการพัฒนาโดยผู้ทำงาน ณ จุดที่ทำ โดยผู้ที่ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากส่วนเล็กๆ ขององค์กร หากทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือภาพรวมที่สวยงามและยิ่งใหญ่
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. การเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนางาน
2. การรู้จักการสูญเสีย และอุปสรรคของงาน เพื่อการ ลด / ละ / เลิก
3. เรียนรู้ 5W + 1 H
4. เรียนรู้ระบบ ECRS  และ การนำไปใช้
 
เนื้อหาหลักสูตร
coaching แนวคิดแบบไคเซน
coaching วัตถุประสงค์ของการทำไคเซน
coaching ขั้นตอนการดำเนินไคเซน
coaching ประเภทของของเสีย (7 waste) พร้อมวิเคราะห์ และค้นหา

coaching 5W + 1 H :      5 คำถามหาที่มา และ 1 คำถามแก้อย่างไร
coaching ECRS (Eliminate/ Combine/ Reduce/ Simplify)
coaching Work shop ECRS
coaching นำเสนอแผนงาน

 
รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม
 
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้างาน, พนักงานปฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม - 1 วัน

 

 

 

 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  วันที่ 8 ตุลาคม 2557
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
  Group Coaching
  เทคนิคการเจียระไน Gen Y
  วันที่ 15 ตุลาคม 2557
  โดย อ. ภราดร จำนงเวช
  Group Coaching
  การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
  วันที่ 17 ตุลาคม 2557
  โดย อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |