บอกต่อหน้านี้
In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
ธณ จันทร์อัมพร Kaizen Continuous
Improvement
วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
หลักการ และเหตุผล
การปรับปรุงการทำงานต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบไคเซนคือการพัฒนาโดยผู้ทำงาน ณ จุดที่ทำ โดยผู้ที่ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากส่วนเล็กๆ ขององค์กร หากทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือภาพรวมที่สวยงามและยิ่งใหญ่
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. การเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนางาน
2. การรู้จักการสูญเสีย และอุปสรรคของงาน เพื่อการ ลด / ละ / เลิก
3. เรียนรู้ 5W + 1 H
4. เรียนรู้ระบบ ECRS  และ การนำไปใช้
 
เนื้อหาหลักสูตร
coaching แนวคิดแบบไคเซน
coaching วัตถุประสงค์ของการทำไคเซน
coaching ขั้นตอนการดำเนินไคเซน
coaching ประเภทของของเสีย (7 waste) พร้อมวิเคราะห์ และค้นหา

coaching 5W + 1 H :      5 คำถามหาที่มา และ 1 คำถามแก้อย่างไร
coaching ECRS (Eliminate/ Combine/ Reduce/ Simplify)
coaching Work shop ECRS
coaching นำเสนอแผนงาน

 
รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม
 
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้างาน, พนักงานปฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม - 1 วัน

 

 

 

 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  หลักสูตร กลยุทธ์การทำงาน เชิงรุกด้วยหลักการ NLP
  วันที่ 6 มีนาคม 2558
  โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
  วันที่ 11 มีนาคม 2558
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
  วันที่ 18 มีนาคม 2558
  โดย อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
  Group Coaching
  หลักสูตร การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์
  วันที่ 24 มีนาคม 2558
  โดย อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง อย่างมีประสิทธิผล
  วันที่ 26 มีนาคม 2558
  โดย อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |