Untitled Document
 
JOB
ร่วมงานกับเรา EnTraining
 
  ข้อมูลผู้สมัคร
ตำแหน่ง / ลักษณะงานที่ต้องการสมัคร *
(Position Apply)
คำนำหน้าชื่อ*
(Prefix)
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) *
Name-Lastname (Eng) *
วัน-เดือน-ปี เกิด (พ.ศ.)
(Date of Birth)
- -
สถานที่เกิด
(Birth place)
โทรศัพท์*
(Telephone)
ที่อยู่
(address)
Email *  
สถานะภาพการสมรส
(Marrital status)
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด
(Highest education)
สถาบันที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด
(Insitute)
สาขาที่จบ
(Major) 
ปีที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด
(Year of graduated)
 
  ประสบการณ์การทำงาน (Work Experiences)
ปีที่เข้า - -   ปีที่ออก - -  
บริษัทที่ 1   ตำแหน่ง  
       
ปีที่เข้า - -   ปีที่ออก - -  
บริษัทที่ 2   ตำแหน่ง  
       
ปีที่เข้า - -   ปีที่ออก - -  
บริษัทที่ 3   ตำแหน่ง  
       
Resume
ประเภทเอกสารเป็น doc หรือ zip หรือ pdf เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 500 KB
Security Code :: * :: ใส่ตัวเลขที่ช่องว่างตามภาพที่เห็น
       
   
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 .˧ 30/1 .˧ ǧҡ ࢵҧл ا෾ 10240
|