บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 2 APR 2015

อ.  ไกรวิทย์  เศรษฐวนิช

อาจารย์ ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช

การศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(Executive MBA) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิ สาขาอุตสาหการ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ตำแหน่งงานปัจจุบัน

อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาทางด้านการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity Consultant)

ประสบการณ์การทำงาน
อบรม สัมมนา 2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาแนะนำบริษัท เจมคอน จำกัด
อบรม สัมมนา 2540 - 2543 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ปรึกษาแนะนำ
อบรม สัมมนา 2535 - 2539 บริษัท 3 เอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด วิศวกรอาวุโส
อบรม สัมมนา 2527 - 2536 บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กพลอเลชั่นแอนด์โปรดั๊กชั่น จำกัด วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง
อบรม สัมมนา 2523 - 2526 บริษัท โตโยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรโครงการวางท่อส่งแก๊ส
 
ตำแหน่งทางวิชาการ

อบรม สัมมนา อดีตอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท-ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม สัมมนา อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อบรม สัมมนา อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท-ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

อบรม สัมมนา เขียนบทความทางวิชาการลงในวารสาร Mechanical & Industrial สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
อบรม สัมมนา เขียนตำราวิชาการ 2 เล่ม เรื่อง “ Maintenance การบริหาร อย่างไร เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร” และ “การจัดการวิศวกรรมซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ”
อบรม สัมมนา เขียนหนังสือเกี่ยวกับ SMEs 2 เล่มคือ “ 40 ความล้มเหลวของ SMEs ที่ต้องแก้ไข “ และ ”สร้างกับมือ พังกับมือ ความล้มเหลวในการบริหารงาน SMEs”

 
หลักสูตรของอาจารย์ ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช
 coaching หลักสูตร TPM สำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร กะเทาะเปลือก SMEs เพื่อความอยู่รอด - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารคุณภาพโดยรวมแบบประสานระหว่างหน่วยงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเองตามแนวทาง TPM - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาลูกค้าภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคไคเซ็น - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การบำรุงรักษา - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนการบำรุงรักษา กรณีมี Workshop - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการจัดการโรงงานงานเชิงปฏิบัติ สำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคไคเซ็นกับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร แนวทางการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|