แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างาน
ที่มีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา
ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
โรงแรมในกรุงเทพ
5 ตุลาคม 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอบรม สัมมนา
อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
โรงแรมในกรุงเทพ
9 ตุลาคม 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องรียนลูกค้า อบรม สัมมนา
อ.สุณิชชา ชอบชัย
โรงแรมในกรุงเทพ
12 ตุลาคม 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
17 ตุลาคม 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย อบรม สัมมนา
(Sales)
อ.วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
โรงแรมในกรุงเทพ
26 ตุลาคม 2560
3,500
-
หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา) อบรม สัมมนา
(Leadership 360 Degree)
อ.วีรพันธ์ เกษสังข์
โรงแรมในกรุงเทพ
25 ตุลาคม 2560
3,500
Adult Learning
 หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน อบรม สัมมนา
 (Coaching Skill)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
27 ตุลาคม 2560
3,500
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่