แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานบริการ อบรม สัมมนา
อ. เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์
โรงแรมในกรุงเทพ
3 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหาอบรม สัมมนา
(Systems Problem Solving)
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร
โรงแรมในกรุงเทพ
7 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงานอบรม สัมมนา
อ.ชวน ทองไทยสิน
โรงแรมในกรุงเทพ
9 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อบรม สัมมนา
(Professional Customer Service By Phone)
อ.สุณิชชา ชอบชัย
โรงแรมในกรุงเทพ
13 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย อบรม สัมมนา
(Professional Sale Manager)
อ.วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
โรงแรมในกรุงเทพ
17 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงานอบรม สัมมนา
ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
โรงแรมในกรุงเทพ
23 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Supervisory Skill)
อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
27 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่