แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานบริการ อบรม สัมมนา
อ. เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์
โรงแรมในกรุงเทพ
3 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหาอบรม สัมมนา
(Systems Problem Solving)
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร
โรงแรมในกรุงเทพ
15 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงานอบรม สัมมนา
อ.ชวน ทองไทยสิน
โรงแรมในกรุงเทพ
9 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อบรม สัมมนา
(Professional Customer Service By Phone)
อ.สุณิชชา ชอบชัย
โรงแรมในกรุงเทพ
13 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย อบรม สัมมนา
(Professional Sale Manager)
อ.วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
โรงแรมในกรุงเทพ
17 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงานอบรม สัมมนา
ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
โรงแรมในกรุงเทพ
23 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Supervisory Skill)
อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
27 พฤศจิกายน 2560
3,500
-
 หลักสูตร การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา
(The World of Coaching in Practice)
อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
28 พฤศจิกายน 2560
3,500
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่