แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหาอบรม สัมมนา
(Systems Problem Solving)
อ. บุญเลิศ คณาธนสาร
โรงแรมในกรุงเทพ
14 มีนาคม 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
[ปิดรับสมัคร]
3,500
-
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย อบรม สัมมนา
(Professional Sale Manager)
อ.วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
โรงแรมในกรุงเทพ
[ปิดรับสมัคร]
3,500
-
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3
อ.วีรพันธ์ เกษสังข์
โรงแรมในกรุงเทพ
13 มีนาคม 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ อบรม สัมมนา
ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
โรงแรมในกรุงเทพ
15 มีนาคม 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม สัมมนา
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
27 มีนาคม 2561
3,500
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่