แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน เมษายน 2561

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า อบรม สัมมนา
อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
โรงแรมในกรุงเทพ
3 เมษายน 2561
3,500
Adult Learning
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Supervisory Skill)
อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
10 เมษายน 2561
3,500
Adult Learning
 หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน อบรม สัมมนา
 (Coaching Skill)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
19 เมษายน 2561
3,500
Adult Learning
 หลักสูตร การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา
(The World of Coaching in Practice)
อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
24 เมษายน 2561
3,500
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่