บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 27 NOV 2015

อ.  พิสิทธิ์ ชูยงค์

อาจารย์ พิสิทธิ์ ชูยงค์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท Agricultural resources management STOU
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) - University of Southern Queensland
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial engineering) - Adamson university 1976
 
ประสบการณ์การทำงาน

อบรม สัมมนา ปัจจุบันเป็น International lean 6 sigma trainer-consultant อยู่หลายประเทศใน Asia เช่น SGS Bangladesh, สถาบัน บังคลาเทศ-ญี่ปุ่น สมาคมผู้ผลิต-ส่งออกเสื้อผ้าบังคลาเทศ SHRMP ของกัมพูชา
อบรม สัมมนา เป็น Public speaker และ Consultant เรื่อง Lean 6 Sigma, Continuous improvement, The Toyota Way, Balanced scorecard ให้หลายบริษัทชั้นนำ ในประเทศไทยขณะนี้
อบรม สัมมนา เป็น International productivity improvement consultant ของ ITC องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า 7 ปี
อบรม สัมมนา เป็น Supply Chain Expert ของ USAID รัฐบาลสหรัฐได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Garment Industry Productivity Center (GIPC) ให้รัฐบาลกัมพูชา
อบรม สัมมนา เป็น Garment Industry Consultant ของ UNIDO United Nations Industrial Development Organization (องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ)
อบรม สัมมนา เป็นนักวิจัยเรื่องสภาพการทำงานและการเพิ่มผลผลิต ให้กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (International Labor Organization) ILO
อบรม สัมมนา กรรมการผู้จัดการบริษัท Industrial Engineering Solution Consultant เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ITB 23 โรงงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อบรม สัมมนา เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ITB ของ Thai Garment Manufacturer Association (TGMA) 17 โรงงาน
อบรม สัมมนา เคยเป็นกรรมการผู้ประเมินให้กับ สสวท (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี)
อบรม สัมมนา เคยเป็นที่ปรึกษาในนามส่วนตัวหลายบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ
อบรม สัมมนา เคยเป็นผู้จัดการทั่วไป หลายบริษัทในประเทศไทย
อบรม สัมมนา เคยเป็นผู้จัดการโรงงานหลายที่ในประเทศไทย
อบรม สัมมนา เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหลายที่ในประเทศไทย

ความถนัดและเชี่ยวชาญ

อบรม สัมมนา Lean 6 Sigma implementation methodology.
อบรม สัมมนา Continuous Improvement
อบรม สัมมนา Kaizen The Toyota Way
อบรม สัมมนา Total Productive Maintenance (TPM)
อบรม สัมมนา Balanced Scorecard
อบรม สัมมนา Corporate Strategic Planning  

หลักสูตรของอาจารย์ พิสิทธิ์ ชูยงค์
 coaching หลักสูตร การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร THE TOYOTA WAY วิถีแห่งโตโยต้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การผลิตแบบ Lean Manufacturing - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การผลิตแบบ Lean Manufacturing - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ Lean สำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 2 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|