บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
หน้าหลัก รวมวิทยากร อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
update 12 ธ.ค. 59
อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การศึกษา

MBA., Graduate School of Commerce of Burapha University

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

ด้านการสอน
ที่ปรึกษา อาจารย์ และวิทยากรหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ
     การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
     เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
     การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
     เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง
     การจัดทำ HR Strategic และ HR Budgeting
     ทักษะการเป็นหัวหน้างานและ HR for Line
     การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วย KPI และ Competencies
     การจัดทำ Training Roadmap

ด้านการทำงาน

กลุ่มบริษัทพรรณธิอร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการบริหาร บริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย Vice President, หัวหน้าทีมปฏิบัติการและค่าตอบแทนด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด ผู้จัดการแผนก, ฝ่าบบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง จำกัด ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด หัวหน้างานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารค่าตอบแทนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินค่างาน จากสถาบัน HAY
การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพและ IDP Plan จากสถาบัน Hewitt
การพัฒนาระบบ HRIS
การออกแบบพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ KPI และ Competency
การวิเคราะห์และจัดทำ KPI และ Competency

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน
หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  

หลักสูตรของอาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
 coaching หลักสูตร จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่างบูรณาการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ต้นทุน หนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบประเมินค่างาน ที่ทำได้เอง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร พลิกโฉม คนและองค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การประเมินค่างาน… รู้ลึก… รู้จริง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาค 1) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาค 2) - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|