พื้นที่ทบทวน : หมวดภาวะผู้นำ - โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ความเชื่อเกียวกับผู้นำ
Slide Ӥѭ͸Ժ
 - ǨǤԴǡѺ
 - ǡѺ
 - ҧҧԴʡѴ鹡繼
 
ผู้นำไม่มีตำแหน่งและสามารถเป็นได้ตลอดเวลา
ผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง แต่การที่มีตำแหน่งก็ไม่แน่ว่าจะสามารถนำผู้อื่นได้ ดังนั้น ผู้นำที่แท้จริงจึงให้ความสำคัญในการทำให้ผู้อื่นเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่าการใช้การบังคับ ขู่เข็ญตามตำแหน่งที่มีอยู่
เราสามารถเป็นผู้นำในเหตุการณ์และเวลาไหนๆ ก็ได้ ตามที่เราอยากจะใช้ภาวะผู้นำของเราโดยการจูงใจ โน้มน้าว ให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของเราเรียกว่าเรามีอิทธิพลเชิงบวก (Influence) ต่อผู้อื่น
ภาวะความเป็นผู้นำเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น
ภาวะผู้นำที่แท้จริง เกิดจากภายในที่ผู้อื่นให้การยอมรับนับถือจากใจจริง เราไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเป็นผู้นำเขา จนกว่าเขาจะให้การยอมรับว่าเราเป็นผู้นำ
การพัฒนาภาวะผู้นำ จึงต้องเริ่มขึ้นจากภายในของเราก่อน ดังนั้น ความคิดความรู้สึกของเราจะบ่งบอกถึงการกระทำของเราในฐานะผู้นำ
บุคคลแรกที่ควรนำคือตัวเราเอง
คนส่วนใหญ่พยายามที่จะเป็นผู้นำผู้อื่น แต่ผู้นำที่แท้จริงเราจะเริ่มที่การนำตัวเองให้ได้ก่อน แล้วจึงจะไปนำผู้อื่น
หัวหน้างานพยายามทำให้ผู้อื่นขยันและเป็นคนดีให้ได้ก่อนจึงจะทำให้ผู้อื่น
การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นจึงไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผู้นำยังไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได้ก่อน
ผู้นำคือผู้ที่พลังผู้อื่น ไม่ใช่รอรับจากผู้อื่น
เวลาที่ลูกน้องเข้ามาคุยกับเราแล้ว เขามีพลังเพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดความท้อถอยก่อนกลับไปครับ
ผู้ที่สามารถให้พลังผู้อื่นได้ แสดงว่าเป็นคนที่สามารถสร้างพลังให้กับตัวเองได้ ไม่ต้องคอยรับจากผู้อื่น ดังนั้น ผู้นำจะคอยพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจึงไปพัฒนาผู้อื่นต่อไป
ผู้นำระดับต้นจะรอคอยให้หัวหน้ายอมรับในตัวเขาก่อน จึงเกิดปัญหาขึ้นในองค์กร เพราะเมื่อเขายังขาดเพลังจากหัวหน้าก็ไม่สามารถไปจูงใจผู้อื่นได้
การทำให้ผู้นำพัฒนาตัวเองโดยการชื่นชมตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองก็เท่ากับเสริมพลังให้กับผู้นำคนนั้นๆ ได้
ผู้นำคือผู้ที่พลังผู้อื่น ไม่ใช่รอรับจากผู้อื่น
ผู้นำที่เชื่อมั่นจะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้ โดยที่ไม่โกรธและไม่รู้สึกอ่อนไหวจากคำวิจารณ์นั้นๆ
การเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่การมี ego แต่เป็นการยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างมีเหตุมีผล ไม่ใส่มาตรฐานของตัวเองเป็นที่ตั้งในการพิจารณาผู้อื่นและจะใช้ ego กับตัวเองในเรื่องความภาคภูมิใจในข้อดีของตัวเอง
คนเชื่อมั่นจะรับฟังผู้อื่นได้ดีกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
ผู้นำต้องมีความสุขกับการพัฒนาผู้อื่น
คุณรู้สึกอย่างไรกับการพัฒนาทีมงานครับ เบื่อ, เซ็ง, รำคาญ หรือมีความสุขครับ
การพัฒนาผู้อื่นต้องใช้ความตั้งใจและความอดทน เพราะการเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไป และต้องได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำต้องการพัฒนาจึงจะเกิดขึ้น
ผู้นำพัฒนาตัวเองและจึงพัฒนาผู้อื่น ผู้นำต้องมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองและมีความสุขกับการพัฒนาผู้อื่น
 
 
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|