บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 8 SEP 2014
โปรไฟร์ อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

อาจารย์ ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

ประวัติการศิกษาและการฝึกอบรม

2555  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา             มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2533   Diploma of Business Administration
            Australia
2530   ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต  สาขาวารสารศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553   Certificate of International Voluntary Services
            Malaysia
2552   Certificate of International workshop
            Germany
2551   ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเจรจาต่อรองในทศวรรษที่ 21
            ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2550   Certificate of Intercultural Education Istanbul,
            Turkey
2536   ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัคคุเทศน์อาชีพ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

coaching ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เอเอฟเอสประเทศไทย
coaching
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หนุ่มสาวทัวร์
coaching
ผู้ช่วยผู้จัดการแจแปนเอ็นจิเนียริ่งคอนเซาแทนต์

ประสบการณ์ด้านวิทยากร :

coaching สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ
      – เอเอฟเอสประเทศไทย
coaching สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ปรึกษาและผู้ปกครองคนไทย
      – เอเอฟเอสประเทศไทย
coaching อบรมเรื่องการปรับตัวและแนวทางการพัฒนาตนเองให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ
      – เอเอฟเอสประเทศไทย
coaching อบรมเรื่องเทคนิคการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทย ครอบครัวไทยกับชาวต่างชาติ   
      – เอเอฟเอสประเทศไทย
coaching ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ที่ปรึกษาคนไทย ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
       – เอเอฟเอสประเทศไทย
coaching ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
       – เอเอฟเอสประเทศไทย

หลักสูตรของอาจารย์ ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร
 coaching หลักสูตร การเขียนอีเมล์เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การให้คำปรึกษาเบื้องต้น- หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การสื่อสารระหว่างประเทศ - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|