Mail List
: เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
อ่านย้อนหลัง
 
 
ผมชอบอ่านหนังสือโดยเฉพะหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง จึงทำให้ได้แง่คิดมากมาย บางส่วนได้นำไปใช้ในการฝึกอบรม, การเป็นที่ปรึกษาและการเป็นโค้ชให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น บางส่วนผมก็ได้นำมาปรับใช้ กับตัวเอง เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองใหม่ ใช้ในการฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆ ทำให้ข้อเสียในหลายเรื่องของผมลดน้อยลง
 
ผมจึงตั้งใจหยิบประเด็นที่สำคัญของหนังสือที่ผมนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงมาสรุปว่าผมนำเรื่องใดไปปรับใช้บ้างและผลลัพธ์เป็น
อย่างไร ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของหนังสือเท่านั้น เพราะจริงๆแล้วหนังสือแต่ละเล่มให้ประโยชน์แกเรามากมายเพียงแต่เราต้องตั้งใจนำ ไปปฏิบัติจริงเท่านั้น
 
ขอเชิญชวนทุกท่านได้อ่านในสิ่งที่ผมหยิบไปใช้แล้วถ้าสนใจเพิ่มเติมก็คงต้องหามาอ่านดูครับ ผมได้ลงชื่อหนังสือ ผู้แต่ง และผู้แปล ไว้เรียบร้อยแล้ว
 
โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เชิญติดตามอ่านได้ตาม Link ด้านล่างเลยนะครับ
 หนังสือแนะนำเรื่อง "มีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยง" ( up date 6 พ.ย. 55)
 หนังสือแนะนำเรื่อง "วัดรอยเท้าช้าง" ( up date 20 ก.ค. 55)
 หนังสือแนะนำเรื่อง "45 กระบวนท่าพิชิต GER Y" ( up date 11 ก.ค. 55)
 หนังสือแนะนำเรื่อง "ความเชื่อมั่นสร้างขึ้นด้วยตัวคุณ" ( up date 30 มิ.ย. 55)
 หนังสือแนะนำเรื่อง "อนุภาพแห่งการคิดเชิงบวก" ( up date 8 มิ.ย. 55)
 หนังสือแนะนำเรื่อง "สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะ"
 หนังสือแนะนำเรื่อง "พลิกชีวิตคิดเชิงบวก"
 หนังสือแนะนำเรื่อง "ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์"
 หนังสือแนะนำเรื่อง "ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน"
 หนังสือแนะนำเรื่อง "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง"
 หนังสือแนะนำเรื่อง "วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น"
หนังสือแนะนำเรื่อง "21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ"
หนังสือแนะนำเรื่อง "ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค"
หนังสือแนะนำเรื่อง "ดี ชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ"
หนังสือแนะนำเรื่อง "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป!"
หนังสือแนะนำเรื่อง "ขุมทองของผู้นำ"
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|