แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะบุคคลด้วย 5Q

5Q Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 25 ข้อ
  2 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยการเลือก ตามความคิดเห็นของท่าน
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ