(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ชด้วยตัวเอง
(Coaching Card)
เปิดอบรม วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ชด้วยตัวเอง


       หลักการ “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ของตัวเอง
      การโค้ชเป็นกระบวนการ (Coaching Process)
      การ์ด...เป็นสื่อ (Media) การชวนคิดรูปแบบหนึ่ง
      การ์ดการโค้ช...การใช้สื่อสารชวนคิดตามกระบวนการโค้ช

       เทคนิค “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ของตัวเอง
      การโค้ช (Coaching) คือ การชวนคิด ชวนคุย
      เทคนิคการชวนโค้ชชี่คิด...มีหลากหลายรูปแบบ
      จุดประสงค์การชวนคิด ตามกระบวนการโค้ช แตกต่างกัน
      การ์ดการโค้ช...สามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ

       การใช้ “การ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ประกอบการโค้ช
      จุดประสงค์ของการ์ดการโค้ช...ชัดเจน!
      กระบวนการโค้ช...แม่นยำ!
      การใช้คำถามประกอบการโค้ช...สอดคล้องกัน!
      ขั้นตอนดำเนินการโค้ชด้วยการ์ด...ครบถ้วน!
      การรับฟังแนวคิดของโค้ชชี่...มุ่งเน้นคุณค่า!
      การดำเนินการโค้ช...ด้วยบทบาทโค้ช

       การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ที่เหมาะสมกับกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ของตัวเอง สอดคล้องกับทรัพยากรและศักยภาพที่โค้ชมีความเชี่ยวชาญ จะทำให้การใช้การ์ดการโค้ช ได้อย่างมีประสิทธิผล!

       การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเองด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้การ์ดดำเนินการโค้ช ได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินการโค้ชของแต่ละท่าน!

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ชด้วยตัวเอง
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
5,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|